Växtkraft för framtiden.

Under åren 2017 till 2023 har Universeum genomfört en intensiv och målmedveten utvecklingsresa. Stiftelser och företag har gjort stora investeringar i verksamheten för att möjliggöra ett nytt Universeum – ett nästa generation vetenskapscenter med förmåga att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Med fokus på STem och hållbar utveckling.

Universeums utvecklingsprogram tar avstamp i en övergripande satsning på datavisualisering, ökat fokus på hållbar utveckling och nya upplevelser inom naturvetenskap, teknik och matematik. Sammantaget gör satsningarna Universeum till en än mer kraftfull arena för lärande och upplevelser inom STEM-ämnena naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik – för en hållbar samhällsutveckling.

Datavisualisering

Storsatsningen på datavisualisering omfattar en ny visualiseringsdom, ett publikt visualiseringslabb och en professur inom pedagogik. Med den senaste digitala tekniken och utvecklad pedagogik skapar vi förutsättningar för stärkt lärande inom naturvetenskap, teknik och matematik. Datavisualisering möjliggör nya insikter och ökad förståelse för hur världen hänger ihop och fungerar.

Agenda 2030

Redan 1999, i samband med Universeums uppförande, tilldelades vi statliga medel för att arbeta med hållbar utveckling. Det som då var ett relativt outforskat område står nu högst upp på allas agendor. Efter över 20 år vet vi hur man omsätter och utvecklar kunskap. Nu ökar vi fokuset på hållbar utveckling och säkerställer att allt vårt innehåll utgår från Agenda 2030.

Nya upplevelser

Vi utvecklar våra lärmiljöer, aktiviteter och program för ett livslångt lärande inom STEM för barn, vuxna, företag, elever, lärare och lärarstudenter. Universeums lärmiljöer och program ska fungera kompensatoriskt och utveckla allas kompetenser, förmågor och färdigheter.

Satsningar för en hållbar samhällsutveckling.

Universeums satsningar genomförs i nära samarbete med akademi, näringsliv och det offentliga. Utveckling av innehåll, från lärmiljöer till aktiviteter, shower och program, möjliggörs av donationer och samarbeten. Tillsammans gör vi skillnad.

alt=””

Wisdome Göteborg

Komplex vetenskap blir omslutande 3D-upplevelser i 8K-upplösning.

alt=””

Vislab

Laborera med forskningsdata med hjälp av den senaste visualiseringstekniken.

Professur i pedagogik

Tillämpad forskning om datavisualisering och lärande på Universeum.

alt=””

Mathrix

Matematiken blir intressant och relevant för barn, unga och vuxna.

Tre barn sitter och läser böcker nere i Miniverseum, en upplevelse för Universeums yngsta besökare.

Miniverseum

Hållbar utveckling och biologisk mångfald för barn 0–6 år och deras vuxna.

alt=””

Ocean Science Lab

Universeum är en av aktörerna i FN:s årtionde för havsforskning och hållbar utveckling.

Nästa generation vetenskapscenter

Universeum öppnade den 8 juni 2001. Sedan dess har vi framgångsrikt arbetat med vårt uppdrag; de första 15 åren med att öka intresset för naturvetenskap och teknik bland barn och unga. 2016 började vi ställa om vår verksamhet för att möta omvärldens nya behov. Vi såg att vi kunde göra mer. Utbildningssystemet, företagen, staden och regionen – alla behövde mer av oss. Mer yta och mer innehåll.

Hur fungerar AI, varför får inte pH-värdet ändras i haven, exakt hur oroande är det att antalet insekter minskar, varför är gravitationsvågor viktiga för vetenskapen och är verkligen jorden vårt enda alternativ att leva på? På Universeum ska sådana frågor ställas och svaren utforskas. Det är viktigt om vi ska förstå vår tid, greppa den nya tekniken och inse hur skön men samtidigt skör vår planet är. Men den snabba utvecklingen och nya upptäckter ställer krav på ökade kunskaper. Det behövs god utbildning och tillgänglig folkbildning.

Universeum behövde bygga ut och fylla på. Växa för att växla upp.

Youtube video image

En samhällsaktör för hållbar utveckling.

Idag arbetar Universeum med livslångt lärande inom STEM, forskning inom pedagogik och bevarande av hotade arter och livsmiljöer. Vi har ett tätt samarbete med akademi, offentlighet och näringsliv och våra grundare är Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborgsregionen och Västsvenska handelskammaren. Vår verksamhet stöds av flera av landets största stiftelser. Med över en halv miljon besökare årligen är vi en kraft att räkna med när Sverige ställer om för en hållbar framtid.

Vi är med på Universeums resa mot framtiden och nästa generation vetenskapscenter.

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FRF-Stiftelsen | IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse
Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen | Stiftelsen Mary von Sydows donationsfond