FN:s årtionde för havsforskning och hållbar utveckling.

FN har utnämnt åren 2021–2030 till årtiondet för havsforskning och hållbar utveckling. Målet är att höja hälsotillståndet i världshaven och stärka förutsättningarna för en hållbar utveckling av hav och kuster. Universeums satsning Ocean Science Lab är ett av de 30 första initiativen i världen som blivit ackrediterat av FN för att bidra till årtiondet för havsforskning och hållbar utveckling. Sastningen kommer att knyta an till de fyra utpekade prioriterade områdena i FN-dekaden; innovation, datamodellering, havsmedvetenhet och ekosystembaserad havsförvaltning.

Ocean Science Lab är samtidigt en konkret aktivitet i den svenska havsdekaden. Forskningsrådet Formas leder arbetet med att ta fram en svensk genomförandeplan. Regeringsuppdrag har getts till Formas, Havs- och vattenmyndigheten, SMHI och Sida som nu planerar svenska prioriteringar och aktiviteter. I detta arbete blir Universeum en arena för Sverige att kraftsamla kring hållbara hav.

Havet är ingens. Och allas.

Havet och dess resurser tillhör alla. Därför är det också upp till oss alla att säkerställa ett friskt hav för kommande generationer, oavsett var vi bor. För hur vi lever våra liv påverkar havet, lokalt som globalt. Och naturen bryr sig inte om kartor eller nationsgränser.

Det finns bara ett hav på vår enda jord och det är vårt ansvar att nyttja det hållbart.

Youtube video image

Nytänkande vetenskapskommunikation.

Satsningen startar med ”One Connected Ocean”, ett kommunikationsprojekt signerat Universeum och Stockholm Resilience Centre (SRC). Med stöd av Formas ska Universeum och SRC skapa nytänkande vetenskapskommunikation som använder datavisualisering, aktiviteter och Universeums lärmiljöer för att öka kunskapen om marina miljöer och visa hur hav, människors välbefinnande och miljöfrågor hänger ihop.

Målet är att bidra till FN-dekaden, med särskilt fokus på utmaning nummer 10; “Change humanity’s relationship with the ocean”. One Connected Ocean kopplar också till FN:s globala mål nummer 2, 10, 13 och 14.

En tvärvetenskaplig kunskapsupplevelse.

Ocean Science Lab sätter marint liv och hållbar utveckling i fokus – ett unikt initiativ för hållbara hav som genom dess tvärsektoriella och breda angreppssätt kommer åskådliggöra människans beroende av havet. Med satsningen ska vi skapa engagemang, öka kunskaperna och stärka innovationskraften.

Ocean Science Lab kommer lyfta kunskap om till exempel stigande världshav, nedskräpning, pandemier och naturkatastrofer och tillämpa den i demonstrationer och laborationer. Naturvetenskap och teknik kommer vävas samman, exempelvis genom datavisualisering. Vi kommer belysa komplexa samband ska och lyfta relevanta forskningsresultat – även när de visar på problematiska utmaningar.

Men framför handlar om Ocean Science Lab om möjligheter. Havet innehåller lösningar som kan hjälpa oss bekämpa och minska påverkan av klimatförändringarna! Genom handfasta tips och tydliga kopplingar till det egna jaget och livet, ska vi skapa både hopp och agens. Med forskning, innovationer och ändrade beteenden kan vi alla bidra till en hållbar framtid.

One connected ocean

Universeums och SRC:s gemensamma kommunikationsprojekt startade i september 2022. Det innehåller två stora kommunikationsinsatser.

Hållbara hav för årskurs 4–6: Digital lärarfortbildning, två elevprogram på Universeum och digital avslutning för alla medverkande klasser.

Vetenskapskommunikation för barn och vuxna: Berättelser om hur havet och människor på olika platser förenas, längs vattnets väg i Universeums akvatiska miljöer och i det nya marina fältlabbet.

Polarzon

Allt liv börjar i isen – planetens pump. I den nya polarzonen kommer man höra isen knaka, uppleva norrsken, lära sig om plankton, krill och späckhuggare i ett digitalt akvarium och utforska polarströmmar, kontinentalplattor och issmältning med hjälp av datavisualisering. Från det frostiga utkikstornet kommer man kunna blicka söderut mot varmare breddgrader.

Tempererad zon

Från fjällets näringsfattiga sjöar följer vi vattnets väg genom den tempererade zonen. På vägen mot västkustens klippor kommer man få lära sig om klimatförändringar med stigande vattennivåer, ekosystemtjänster i skogar och sjöar, fiskars vandring med hjälp av AR, ålgräsängar, försurning, vattenkraft och nedskräpning.

Bryggan

Det marina fältlabbet kommer ta plats på Bryggan i Vildmarken, bland röda sjöbodar, ljugarbänk, fiskenät och ljudet från måsar och vågskvalp. Här ska det bedrivas forskning och besökarna få göra systematiska undersökningar, som att mäta pH-värdet i havet, titta på plankton i mikroskop, känna på ålgräs och laga framtidens mat med råvaror från havet.

Västerhavet

Västerhavsakvariet bjuder på en sexton meter lång och fyra meter hög panoramavy av livet under ytan. Här ser man fiskar som lever i havet runt den svenska västkusten. Efter över 20 år i kunskapens tjänst ska det stora akvariet, som rymmer 900 000 liter vatten, renoveras och uppdateras

Tropiska hav

Universeums största akvarium kallas Oceanen. Det håller 1,4 miljoner liter tropiskt saltvatten och är hem för hajar, rockor och fiskar. I tunneln som löper genom akvariet kan man se djurlivet underifrån och få en känsla av hur det skulle vara att befinna sig mitt ibland dem. Nu ska Oceanen, och andra mindre tropiska akvarier, renoveras och uppdateras för att skapa än fler och mer magiska upplevelser.

En våg av vatten genom Universeum.

I Universeums många lärmiljöer och program kan vi lyfta havets utmaningar och möjligheter på olika sätt. Vi kommer åskådliggöra hur världen hänger ihop – människa, natur, samhälle, innovationer och miljö. För vi kan inte lösa en del utan att förstå helheten. Och vi kan inte lösa helheten om vi inte förstår delarna.

Webbinarium för den svenska havsdekaden.

I samband med World Ocean Day den 8 juni 2020 bjöd forskningsrådet Formas och Universeum in till webbinarium kring det svenska årtiondet för havsforskning. H.K.H. Kronprinsessan Victoria talade under webbinariet.

Youtube video image

Många bäckar små. Tillsammans för hållbara hav.Ocean Science Lab är en del av det samlade arbetet inom FN:s årtionde för havsforskning och hållbar utveckling och utvecklas av Universeum i partnerskap med centrala aktörer.