Världen växer med visualisering.

Wisdome Göteborg blir Sveriges största visualiseringsdom med fulldomsformat. Projektionsytan omsluter de 150 personer i publiken 360 grader runt om och 165 grader kant till kant. Här gör vi komplex vetenskap tillgänglig för alla med immersiva 3D-upplevelser.

Världsledande inom visualisering.

Sverige är världsledande inom visualisering av stora datamängder. Wisdome bygger på forskningen inom visualisering som bedrivs vid Visualiseringscenter C i Norrköping och Linköpings universitet under ledning av professor Anders Ynnerman.

Youtube video image
tre skäl att använda visualisering.

Sverige är världsledande inom visualisering av stora datamängder. Med visualiseringsteknik kan vi ta oss till platser vi aldrig själva kunnat nå och få förståelse för skeenden som annars vore omöjliga för människan att överblicka.

Wisdome Göteborg blir en gemensam farkost för 150 personer, in i riktig forskningsdata och viktiga framtidsfrågor.

1. Visualiseringar visar både detaljer och sammanhang.

Våra hjärnor är gjorda för att snabbt se mönster visuellt. Visualiseringar kan på samma gång visa de enskilda datapunkterna och hur de förhåller sig till varandra. Att se detaljer och sammanhang samtidigt ger en djupare förståelse för hur det faktiskt hänger ihop.

2. Visualiseringar förklarar viktiga budskap.

Med visualisering kan stora och oöverskådliga datamängder sammanställas till bilder, som i sin tur kan förmedla budskap på ett direkt och ofta intuitivt sätt. Vilket budskap som förmedlas beror på vad man väljer att lyfta fram och visualisera, och vad man väljer bort.

3. Visualiseringar demokratiserar vetenskap.

För att kunna diskutera och tycka till måste man först förstå, och visualisering gör det möjligt på ett sätt som enbart förklaringar inte kan. Den icke-verbala kommunikationen med bilder inkluderar och gör att många fler kan delta i det demokratiska samtalet.

Aktuella domföreställningar.

Fulldomformatet ger en omslutande upplevelse i både bild och ljud. Inom den nationella satsningen Wisdome project, finansierad av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, tas totalt fem produktioner fram. Dessa föreställningar kommer utifrån olika perspektiv och data förklara hur världen fungerar. Allt innehåll bygger på vetenskap och människans tekniska framsteg – på framstående forskning som fått avgörande betydelse för hur vi ser på världen. 

Universeum visar också andra föreställningar, som hyrs eller köps in. Gemensamt med Wisdomeproduktionerna är kopplingen till naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling.

Avancerad teknik för immersiva kunskapsupplevelser.

Den avancerade tekniken finns bara på ett fåtal platser i världen. Universeums visualiseringsdom är Sveriges största med fulldomsformat, med högkvalitativa laserprojektorer, ljudsystem och processorkraft nog att förvandla forskningsdata till immersiva upplevelser.

Projiceringsyta: 443 m2 tiltad halvsfär av tunna specialformade aluminiumplåtar monterade på ett skelett av stålbalkar på 18 meter i diameter. Totalt 249 plåtar, där toleransen mellan plåtarna är 0,1 mm för att inga skarvar ska synas. Ytan är perforerad med 51 428 480 små hål för att släppa igenom luft och ljud. Konstruktionen väger 4,5 ton och hänger i taket i 16 kedjor som fördelar vikten mellan infästningspunkterna.

Projektorer: Sex projektorer, modell XDL-4K30 från Barco, som hanterar sex olika primära färger av laser. Suverän 3D-prestanda baserad på färgseparation med hjälp av dubbla våglängder och effektiv användning av ljus.

Upplösning: Ljusstyrka upp till 30 000 ANSI lumens, upplösning 4 096 x 2 160 per projektor och uppdateringsfrekvens 120 Hz. Sammanlagd upplösning 8K.

3D-glasögon: Dolby 3D-glasögon med unik fullspektrum färgteknologi för oerhört klara och färgrika bilder.

Ljud: Ljudsystem från Meyer Sound. Sex X40-högtalare, fyra X-42-högtalare (för annan spridningsvinkel) och tre bashögtalare X-800C.

En nationell satsning.

Universeums visualiseringsdom är en del av Wisdome project. Startskottet för den nationella satsningen var Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses jubileumsdonation på 150 miljoner kronor år 2017. Av dem gick 100 miljoner kronor till visualiseringsteknik på de fem orterna och 50 miljoner kronor avsattes för produktion av domföreställningar vid Visualiseringscenter C.

Wisdome project syftar till att skapa ökat intresse för teknik och naturvetenskap, framför allt bland Sveriges unga och har sin utgångspunkt i den världsledande forskningen inom visualisering som bedrivs vid Visualiseringscenter C och Linköpings universitet.

Inom Wisdome project samverkar Sveriges fem ledande science center samt flera universitet och forskningsmiljöer kring forskning, teknik, tillämpning och didaktik för nya sätt att lära och engagera. Wisdome finns på Visualiseringscenter C i Norrköping, Curiosum i Umeå, Malmö museer i Malmö, Universeum i Göteborg och på Tekniska museet i Stockholm.

0

Wisdome

Curiosum

Malmö museum

Norrköpings visualiseringscenter

Tekniska museet

Universeum signature