Laborera mera.

I Kemilabbet gör du experiment under ledning av en pedagog eller guide. Ta på dig labbrock och glasögon, så är du redo för kemiska reaktioner!

Kemilabbet har plats för 32 personer. Paxa plats genom att hämta en bricka på tavlan utanför labbet! Platserna släpps 15 minuter innan laborationen startar.

Ett barn sitter inne i Universeums kemilabb och experimenterar iklädd rock och skyddsglasögon.

Ett riktigt kemilabb.

Vårt kemilabb är fullt utrustat. Det är viktigt att vi följer de regler som gäller i ett labb, som att använda skyddsutrustning och följa instruktioner. Därför behöver man vara minst 3 år gammal här inne och barnvagnar måste lämnas utanför. Barn 3–9 år är välkomna tillsammans med en vuxen.

VI BOR I AKVARIEHALLEN

En man står och undersöker hur en näringskedja i Serengeti ser ut inne i utställningen Vislab. Vad skulle hända om alla lejon dog ut där?

Skolutvecklingsprogram

Program som stärker lärares arbetssätt och ökar elevernas kunskaper.

Aktiviteter I AKVARIEHALLEN

Legenden om det förtrollade korallrevet (Använd ej)

Legenden om det förtrollade korallrevet (Använd ej)

När deras hemrev förstörs av en fisketrålare ger sig tre fiskar ut på ett sökande över det förorenade havet för att hitta det "förtrollade revet" - en mytisk undervattenshimmel fri från människor. Legenden om det förtrollade korallrevet är en domföreställning som visas i Wisdome. Biljetten är endast giltig tillsammans med entré eller årskort.

(Skola) - Endast entré

(Skola) - Endast entré

(Skola) - Entré & klassutmaning - Akvariehall

(Skola) - Entré & klassutmaning - Akvariehall

Jordens yta består till största delen av vidsträckta hav. Tillsammans tar vi oss ner under ytan och upptäcker havens biologiska mångfald! Vi utforskar miljöer och djur i både kalla och varma hav, från västkustens torskfiskar till de tropiska oceanernas koraller, hajar och rockor. Vi tittar närmare på levnadssätt och hur ekosystem påverkas av mänskliga aktiviteter.