Tre vuxna står och utforskar den stora jordgloben som står inne i utställningen Vislab.

Hela världen i ett hus.

På Universeum arbetar vi med integrerad STEM. Vi väver samman naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik i våra lärmiljöer och program. På så vis skapar vi tvärvetenskapliga upplevelser som bygger på autentiska sammanhang och utmaningar.

Lärmiljöer och program

Andreas är en av Universeums kunniga pedagoger.

Experter på lärande.

Våra pedagoger är behöriga lärare med bred kompetens inom STEM-ämnena och tvärvetenskapliga arbetssätt. Vi har också tillämpad forskning i pedagogik hos oss.

Hållbar utveckling. Det är allt.

Universeum arbetar med livslångt lärande inom STEM (Science, Technology, Engineering och Mathematics). Vi ökar barns, ungas och vuxnas STEM-litteracitet – deras kunskaper, färdigheter och förmågor inom dessa ämnen. Både arbetsgivare och samhället ställer i högre grad än tidigare krav på STEM-kompetenser. Som lärresurs och kompletterande lärmiljö kan vi i samverkan med skolor och kommuner bidra till att elever når kunskapsmålen och undervisningen utvecklas.

Parallellt arbetar vi med forskning för accelererat lärande och bevarande av den biologiska mångfalden. Det viktigaste vi kan göra är att ge människor kunskap och kraft att göra jorden till en bättre och mer hållbar plats att leva på.

LÄS MER OM VÅRT UPPDRAG