Samarbetspartners.

Som samarbetspartner till Universeum är man en del av vår utveckling och investering för framtiden. Vi drar nytta av varandras kompetens och kraft så att båda organisationerna får utväxling av samarbetet.

Huvudpartners

 

SKF

skf.com

 

Saab

saab.com

 

Volvo cars

volvocars.com

Partners

 
Instalco

instalco.se

 
Astrazeneca

astrazeneca.se

 
Carl Bennet AB

carlbennetab.se

 
Elanders

elanders.com

 
Getinge

getinge.com

 
Skeppsviken

skeppsviken.se

Kunskapspartners

 

Enfo

epicalgroup.com

 

Morris Law

morrislaw.se

 

APS

aps.eu

 

AI Sweden

ai.se

 

Stockholm Resilience Centre

stockholmresilience.org

Donatorer.

För att utveckla vår verksamhet och erbjudande är vi beroende av omvärldens stöd och engagemang. Vi är tacksamma och stolta över förtroendet från våra donatorer, några av Sveriges största stiftelser.

 

Herman Kreftings Stiftelse för Astma- och Allergiforskning

 

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur

 

Erling-Perssons Stiftelse

 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

 

Hasselbladstiftelsen

 

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

 

FRF-stiftelsen

 

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

 

Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen

 

Stiftelsen Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond

Grundare.

Universeum ägs av Stiftelsen Korsvägen. Bakom stiftelsen står de fyra grundarna: Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborgsregionen och Västsvenska Handelskammaren. Vi är lika stolta som tacksamma över vårt nära samarbete med våra grundare.

 

Chalmers

 

Göteborgs universitet

 

Göteborgsregionen

 

Västsvenska handelskammaren

Samverkansaktörer.

 

Västra Götalandsregionen

 

Göteborgs Stad

 

Skolverket