Framtiden börjar nu.

Vi kan inte veta hur vår framtida värld kommer att se ut. Men vi kan påverka dess förutsättningar genom att lära våra barn att de spelar en viktig roll, nu och sedan. Att vägen till en hållbar värld ligger i sökandet efter kunskap och innovativa lösningar. I betänksamheten och förmågan att se både nödvändigheten och skönheten i den biologiska mångfalden.

En jord som räcker till alla är möjlig, men det kräver modiga beslut och handlingar.

Miniverseum är vår stora satsning på alla små äventyrare – en egen värld för barn 0–6 år och deras vuxna. Här lägger vi grunden för tidigt intresse, kunskap och förståelse för biologisk mångfald och hållbar utveckling. Tillsammans lär vi oss att ta hand om jorden och alla som bor på den.

Lekfullt lärande.

I Miniverseum möts verklighet, mystik och fantasifull digital visualisering i en lärmiljö skapad för att stimulera lek, upptäckarglädje och tillsammanslärande mellan barn och vuxen. Här startar det livslånga lärandet i naturvetenskap, teknik och matematik, med barnens vardagsvärld som utgångspunkt och deras naturliga nyfikenhet som verktyg.

Inom ramen för satsningen utvecklar vi också program och aktiviteter som låter barnen interagera med varandra och våra pedagoger och guider.

Nere i Miniverseum leks det för fullt. Grönsaker köps och säljs i Ärtans Minilivs. Här får alla vara med och leka.

Staden, skogen och havet

Fantasifulla byggnationer, ljus och ljud bildar en magisk miljö som lockar till utforskande.

Ett barn sitter med sin pappa i en soffa och spelar på en touch-skärm.

Universeum digital

Vi utvecklar digitalt innehåll som ska stötta de vuxna när de guidar barnen i sitt utforskande.

Flera stim med småfisk simmar nere i ett korallrev. Havet är blått och fiskarna i glada färger.

Världen bortom

Med visualiseringsteknik suddar vi ut gränserna mellan det fysiska och virtuella rummet.

Tillsammans gör vi skillnad.

Satsningen på Miniverseum har möjliggjorts av Hasselbladstiftelsen. Tillsammans kan vi skapa upplevelser som ger barn sammanhang och förståelse för hållbarhet och värdet av biologisk mångfald.

Youtube video image

Universeum signature

0