en ny professur för en ny tid.

Den nyinrättade professuren knyter samman pedagogisk forskning med lärmiljöer, program och den allra senaste digitala tekniken på Universeum. Med kraften i Göteborgs universitets internationellt ledande forskning inom såväl pedagogik som digitalisering skapar vi stora möjligheter att bidra till utveckling av lärandet inom teknik, naturvetenskap och matematik.

Tillämpad forskning på sveriges nationella vetenskapscenter.

Syftet med professuren är att främja barns och ungas lärande inom naturvetenskap, teknik och matematik på Universeum och samtidigt bedriva forskning om datavisualisering och lärande. Det innebär att vi för första gången får tillämpad forskning på Universeum.

Professuren är tätt kopplad till Universeums satsningar på datavisualisering, genom den kommande visualiseringsdomen och det nyligen öppnade visualiseringslabbet. Dessa och andra miljöer blir samtidigt platser för besökarnas upplevelser och tillämpad forskning.

Lena Pareto är professorn som utifrån ett pedagogiskt perspektiv ska utforska hur den allra senaste tekniken inom datavisualisering kan nyttjas för att stimulera lärande.

Med fokus på datavisualisering och lärande.

Lena Pareto är professorn som utifrån ett pedagogiskt perspektiv utforskar hur den allra senaste tekniken inom datavisualisering kan nyttjas för att stimulera lärande. Hon doktorerade i datavetenskap 1995 och sedan dess både brinner hon för och forskar om hur teknik och digitalisering kan stödja människors lärande i olika situationer.

Hennes arbetsplats är både på Universeum och institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande på Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Fotograf: Kristin Viktorsson

Datavisualiseringens möjligheter.

Med datavisualiseringar är det möjligt att skapa en visuell upplevelse av komplexa samband eller förändringar över tid. När besökaren inte är begränsad till sådant som vi normalt kan se och uppleva kan man få en förståelse för olika fenomen, som hur matematiska beräkningar går till eller hur vår planet har utvecklats under miljontals år.

Om besökaren dessutom kan interagera med datan och själv testa vad som händer om man ändrar något blir upplevelsen än starkare. Just här, i skärpunkten mellan människan och tekniken, finns svar på hur vi skapar lärsituationer runt datan och interaktionen med den.

En gemensam satsning för framtidens lärande.

Professuren är en gemensam satsning av Göteborgs universitet och Universeum. Den har gjorts möjlig av FRF-stiftelsen, Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse, Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen och Stiftelsen Mary von Sydows donationsfond, som gått samman och gemensamt donerat medel.

0

Universeum signature

0

0

0

0

Mary von Sydows donationsfond