Vetenskap för livet.

Life sciences (på svenska livsvetenskap) handlar om studiet av biologiskt liv, levande organismer och förutsättningar för fortsatt liv. Det innefattar allt från sjukdomar, näringslära och hur vi fungerar till samspelet med naturen.

Kunskapsområdet är brett, men bygger i grunden på kemi och biologi. Det tvärvetenskapliga begreppet samlar forskning och initiativ vars mål är förbättrad hälsa.

Med Universeums satsning på life science vill vi på olika sätt bidra till hållbar hälsa – för människan och för vår planet.

Ett samarbete över gränserna.

Bakom satsningen står VBG Groups huvudägare Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning och Universeum. Tillsammans gör vi kunskap och forskning inom biologi och kemi tillgänglig för barn, unga och vuxna.

Youtube video image

Universeum - white logo

0

Krefting

en upptäcktsfärd genom kropp och själ.

Under 2022 och 2023 byggde vi om hela plan 3 för att göra plats för Humans i det nya Herman Kreftinggalleriet. Här finns nu lärmiljön Humans, tillsammans med Kemilabbet och Stora scenen.

I Humans ger vi en medicinsk helhetsbild av människan till kropp och själ. Genom en spännande vandring genom kroppen utforskar vi hur vår kropp fungerar och vilka biologiska mekanismer som styr vårt liv. Vi rör oss i organsystemen, från näsa till rumpa och allt däremellan ned till cellens kemi.

Vi diskuterar också de stora hälsoutmaningarna och undersöker hur vi möter dem, med kroppens försvar eller val av livsstil. Vi lyfter den medicinska forskningen och låter forskare själva berätta om sin forskning och varför de blev forskare.

En pojke provar sina muskler genom att hänga i en stång inne i utställningen Humans.

Underfundiga utmaningar

I Humans finns flera spel där du kan utmana dig själv och andra. 

En förälder med barn går runt inne i Humans och upplever kroppens organ.

För hela kroppen

Känn, lyssna och titta. Upplevelser för nästan alla kroppens sinnen.

Ett litet barn står och tittar rakt in i kameran framför klätterväggen inne i utställningen Humans.

Lekande lätt

En miljö full av roliga sätt att lära!

Astma och allergi under luppen

Astma och allergi uppstår när immunsystemet överreagerar och skapar problematiska inflammationer. I Humans tittar vi särskilt på dessa folksjukdomar och hur långt forskningen har kommit inom området.

Med i utvecklingsarbetet när Humans skapas är Krefting Research Centre. De bedriver patientnära forskning med målsättningen att främja astmapatienters hälsa, välmående och behandling.

alt=””

Kontakta oss.

Vill du veta mer om vår satsning på life science eller upplevelsen Humans? Hör av dig till oss!

Maria Wirén, chef Utveckling och lärande
070-936 80 36
[email protected]

Charlotte Mansfield, kommunikationsansvarig
031-335 64 95
[email protected]