Framtidsforum stärker gymnasieelevers valkompetens.

Framtidsforum bjuder in elever i år 2 på gymnasiet att möta akademin och näringslivet. På Universeum får eleverna information och motivation för framtiden, samtidigt som universitet och företag får möjligheten att träffa framtida studenter och medarbetare.

2024 deltar Chalmers och Göteborgs universitet från akademin. Från näringslivet kommer SKF, Saab, Volvo Cars och AstraZeneca. Tillsammans med oss på Universeum kommer de att:

  • Inspirera för framtiden
  • Öka intresset för högre studier och yrkesarbete
  • Skapa dialog mellan skola, akademi och näringsliv
Ungdomar utforskar statistik

Av Unga För unga.

Framtidsforum är skapat av Universeum, medarrangörerna och en arbetsgrupp med gymnasieelever från Katrinelundsgymnasiet, Bernadottegymnasiet och Franklins gymnasium. Alla aktiviteter leds av gymnasieelever.

På programmet.

Rundabordssamtal

Intresseväckande samtal med experter från akademi och näringsliv på olika teman eller ämnen. Avslutas med frågestund.

Popup Stories

Spännande samtal med en yrkesverksam om hens yrke och vägen dit. Personliga berättelser som avslutas med frågestund.

Panelsamtal

Universitetsstudenter, nyutexaminerade och nyanställda berättar om sina funderingar, drömmar och val. Hur tänkte de när de valde utbildning, vad önskar de att de hade vetat innan och vilka framtidsplaner har de? Gymnasieeleverna ställer stora som små frågor till panelen.

Framtidsspaningar

Spaning om framtida utbildningar och yrken. Hur kommer dagens yrken se ut i framtiden? Kan man säkra att man fattar rätt beslut och vad händer om man väljer fel? Gymnasieelever ställer frågor till representanter från akademin och näringslivet.

Yrkesinspiration

Yrkesverksamma personer berättar om sina respektive yrken. Hur är det att jobba med detta yrke? Vilka möjligheter kommer med yrket hen valt?

Montrar

Chalmers, Göteborgs universitet, SKF, Saab, Volvo Cars och AstraZeneca visar sin verksamhet och berättar om sina utmaningar och möjligheter.

Se fullständigt program

Chemistry lab

Eu pellentesque et curabitur urna adipiscing habitant eu id egestas.

Risus hac turpis scelerisque tempor sem quam pretium nec tristique elit, sodales molestie sit

Templates