Kunskap och handlingskompetens för en hållbar värld.

Globala målen i skolan bygger på tvärvetenskapligt, problembaserat lärande i blandade miljöer. Innehållet utgår från Agenda 2030, de globala målen samt skolans läroplan. Utvecklingsprogrammet stärker lärarnas metoder och arbetssätt avseende hållbar utveckling och elevernas lärande i naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling.

Programmet skapar engagemang och handlingskompetens för hållbarhetsfrågor, genom att lyfta verkliga globala utmaningar och göra elevernas röster hörda. Med kunskap och innovationsförmåga kan eleverna bidra till en hållbar värld.

Tre perspektiv på Globala målen i skolan.

Genom att försöka lösa aktuella, verklighetsbaserade problem utvecklas elevernas lärande samtidigt som deras engagemang för naturvetenskap, teknik och matematik väcks. Det avslutande steget, ambassadörsdagen, innebär att eleverna delar sin kunskap och driver frågor som är viktiga för dem och världen, i syfte att skapa värde för någon annan.

från djur och natur till datavisualisering.

Vi erbjuder flera olika teman inom ramen för Globala målen i skolan. Gemensamt är att alla utforskar utmaningar kopplade till hållbar utveckling, men fokuserar på olika globala mål. Universeums olika lärmiljöer och verktyg nyttjas för att fördjupa kunskaperna.

Flicka tittar i glasburk

Hållbara ekosystem (årskurs 1–3)

Stärkt förståelse och kunskap om biologisk mångfald, ekosystem, näringskedjor och näringsvävar.

Väska överfull med saker

Hållbar konsumtion (årskurs 1–3)

Medvetenhet kring människans behov och begär i ett hållbart samhälle.

Stim med månfisk i akvarium

Hållbara hav (årskurs 4–6)

Kunskap och förståelse för havet som ekosystem samt medvetenhet inför dess utmaningar.

Vy över Majorna i Göteborg

Hållbara samhällen (årskurs 4–6)

Framtidens i fokus. Vi utforskar utmaningar och möjligheter som växande samhälle står inför.

Flicka tittar på väggskärm vid interaktiv station

Hållbar hälsa (årskurs 7–9)

Tvärvetenskapligt perspektiv på likheter och skillnader i globala hälsa.

Jordglob med visualiserad data

Hållbar planet (årskurs 7–9)

Elever utforskar vetenskaplig data och skapar digitala berättelser om vår enda beboeliga planet.

Steg för steg.

Globala målen i skolan genomförs under åtta veckor i sex steg. Alla teman följer samma upplägg.

1. Lärarfortbildning

Information om utvecklingsprogrammet och kompetensutveckling inom aktuellt ämnesområde. Teori varvas med övningar som kan användas i den egna undervisningen. Lärarhandledning med stöd och övningar tillhandahålls efter fortbildningen.

2. Elevprogram

Upplevelser som ger ökad kunskap om det globala mål programmet utgår från. Elevprogrammet ger också inspiration, framför allt genom att erbjuda andra lärmijöer. 

3. Arbete i skolan

Fördjupning i det globala målet och den utmaning som temat fokuserar på. Läraren använder övningar från lärarfortbildningen och lärarhandledningen.

4. Elevprogram

Ytterligare kunskap och inspiration med fokus på de globalamålen. Här får eleven ökad kunskap och inspiration, framför allt genom andra lärmiljöer. Eleverna kan till exempel utforska Universeums akvarier för ökad insikt om hur haven mår.

5. Ambassadörsdag

Avslutande dag där eleverna blir ambassadörer och delar kunskap och idéer med andra medverkande klasser. Spännande möten och presentationer.

6. Uppföljning

Uppföljning med lärarna. Arbetet utvärderas utifrån uppsatta mål för utvecklingsprogrammet och det specifika temat.

Flickor genomför kemilaboration tillsammans med en vuxen

Universeums Utvecklingsprogram.

Våra utvecklingsprogram bygger på långa lärprocesser. De stärker lärares arbetssätt och ökar elevernas kunskaper och engagemang i naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Just nu erbjuder vi Globala målen i skolan och Science Club.