Datahantering.

Denna dataskyddspolicy för personuppgifter och cookies omfattar Universeums digitala kanaler och förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan tillämpa dessa. Det är viktigt att du tar del av och förstår dataskyddspolicyn för att känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i gällande lagar och regler i dataskyddsförordningen (GDPR).

Vid erbjudanden eller tävlingar med särskilda villkor för behandlingen av personuppgifter kommer vi att informera dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

1. Personuppgiftsansvarig

Universeum AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Information om hur du kontaktar oss finns längre ner på den här sidan.

2. Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person, till exempel namn, e-postadress personnummer eller telefonnummer. Även bilder räknas som en personuppgift om du tydligt kan urskiljas på den.

3. Vad är behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd och handling som vidtas med personuppgifter utgör en “behandling”. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

4. Vilken informationen samlas in?

När du besöker Universeums digitala kanaler eller plattformar, kommer du ibland att ombeds lämna personlig information. Universeum samlar till exempel in personuppgifter när du registrerar dig för att ta emot olika typer av information, börjar prenumerera på Universeums nyhetsbrev, bokar skolprogram, barnkalas eller företagsevent eller när du anmäler dig för deltagande i tävlingar eller olika event. Universeum kan även komma att behandla dina personuppgifter när du registrerar dig för olika erbjudanden, kontaktar oss via exempelvis e-post, telefon eller Facebook eller genomför beställningar eller köp på Universeums webbplats.

Universeum samlar även in användarprofiler för digitala tjänster, till exempel vid registrering av årskort.

Den typ av personuppgifter som samlas in är vanligtvis e-postadress, namn, postadress och mobilnummer. Vid registrering av årskort ber vi dig även uppge födelsedatum.

5. Vad är ändamålet med behandlingen av personuppgifterna?

Personuppgifterna som samlas in används främst för administration och förmedling av tjänster, samt för att fullgöra ett slutet avtal eller åtgärder som begärts innan ett avtal träffats. Behandling av personuppgifter sker även för att vi ska kunna kontakta dig för att exempelvis svara på dina frågor eller kommentarer, eller vid behov kontakta dig vid exempelvis bokning, beställning eller köp av varor från oss. Behandling av personuppgifter sker även för att Universeum ska kunna lämna information om företaget, våra tjänster och produkter när så önskas. Personuppgifterna behandlas också för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser och kommunicera i samband med tävlingar, event och andra erbjudanden.

Om du väljer att delta i tävlingar som anordnas av Universeum kan personuppgifterna komma att användas för marknadsföringsändamål, till exempel för att publicera vinnarnas namn och bidrag i Universeums digitala kanaler. Personuppgifterna kan även användas i syfte att marknadsföra relevanta tjänster eller produkter om du så önskar. Universeum kommer endast att förse dig med reklamerbjudanden eller liknande om vi fått ditt samtycke till detta.

Personuppgifterna används slutligen för statistiska ändamål, utvärdering, kvalitetsarbete och för att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter. Observera att Universeum inte använder insamlad information för att kontakta dig såvida du inte uttryckligen bett om att bli kontaktad.

6. Ditt godkännande och samtycke

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) får vi inte registrera dina personuppgifter utan ditt godkännande. Om du väljer att lämna personuppgifter till oss samtycker du till att Universeum AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna dataskyddspolicy.

7. Vad är en cookie och hur använder vi det?

En cookie är en liten textfil som placeras på din dator. Denna används för att du ska uppleva webbplatsen på bästa sätt.

Tredjepartsleverantörer visar annonser på webbplatser. Tredjepartsleverantörer använder cookies för att visa annonser utifrån ditt besök på den här och andra webbplatser.

7.1 Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder på universeum.se och universeumshop.se används för att kunna ge dig en bättre användarupplevelse och utifrån kunskap om hur webbplatsen används kunna göra den ännu bättre. Cookies hjälper oss att göra innehållet mer relevant och förenkla för dig som besökare. Vi använder också cookies för att kunna se de val du tidigare gjort på vår webbplats, mäta trafik på webbplatsen och för statistik. Vi använder även cookies i marknadsföringssammanhang, exempelvis vid så kallad retargeting. Retargeting innebär att det efter ett besök på universeum.se och universeumshop.se kan visas annonser från Universeum på andra webbplatser som du besöker.

7.2 Hur stänger jag av cookies?

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att  viss funktionalitet kan begränsas (se punkt 7.1 “ Varför använder vi cookies?” ovan).

Har du fler frågor om hur Universeum använder cookies kan du kontakta oss. Kontaktuppgifter finns under punkt 13 ”Kontakta oss” nedan.

7.3 Facebook-pixeln

Facebook-pixeln används för att göra retargeting möjligt. Med retargeting kan Universeum visa relevanta annonser och erbjudanden på Facebook för dig som besökt universuem.se. Facebook-pixeln används även för att mäta effekten av annonser och vad användare gör på webbplatsen i relation till den annonsering som görs.

8. Hur länge sparas mina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som vi är enligt lag är skyldig att göra detta eller så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål med behandlingen.

Därefter raderas dina personuppgifter. 

9. Kamerabevakning

På vissa områden i huset finns fasta kameror uppsatta. Kamerorna spelar in rörlig bild. När du besöker oss innebär det att Universeum kan komma att behandla dina personuppgifter. En förutsättning att det ska vara personuppgift är att det går att identifiera att det är du på filmen.
Universeum är personuppgiftsansvarig för all behandling av dessa personuppgifter.

9.1 Vi hanterar dina personuppgifter för att:
  • Öka tryggheten och säkerheten för gäster och personal.
  • Driftsäkerhet.
  • Kontroll av djurens hälsa
9.2 Rättslig grund för hanteringen 

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning, då vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter i brottsförebyggande syfte, samt säkerställa säkerheten för våra tjänster.

9.3 Lagringstid

Vi sparar dina personuppgifter i krypterat format på skyddade enheter. Allt filmmaterial, som inte lämnas över till polis, raderas kontinuerligt inom 90 dagar.

10. Överföring

Universeum är enskild ägare till den personliga information som samlas in. Vi säljer inte denna information vidare till tredje part. Vi delar inte heller information med andra utöver vad som särskilt anges i denna policy. Universeum kommer inte, utan ditt samtycke, vidareförmedla uppgifter om dig såvida inte gällande lagstiftning kräver det eller det är nödvändigt för att hantera din beställning av en vara eller tjänst från oss.

När vi lämnar ut personuppgifter till polisen och andra myndigheter gör vi det då vi i dessa fall har en rättslig skyldighet att göra så, t ex när polisen har inlett en förundersökning. I vissa fall lämnar vi också ut personuppgifter till polisen med stöd av en intresseavvägning. Det kan t ex vara vid en brottsanmälan eller vid polisens eftersökande av försvunna personer.

Om fristående samarbetspartner, distributör eller återförsäljare behöver personuppgifter för att fullgöra Universeums erbjudanden delas personlig information med dessa. När personuppgifter delas med tredje part äger denne inte rätt att dela denna information vidare, utom om så krävs för att utföra tjänsten för Universeums räkning eller uppfylla juridiska krav.

11. Vilka är mina rättigheter till information och rättelse?

Du har rätt att få information om huruvida dina personuppgifter behandlas av oss, och vilka dessa uppgifter i sådana fall är. Du måste själv skriva till oss och begära att få den informationen. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuella felaktiga eller ändrade uppgifter. Begäran om att få information om vilka av dina personuppgifter Universeum behandlar ska undertecknas av dig och skickas till Universeum per post eller e-post. Kontaktuppgifter finns under punkt 12 ”Kontakta oss” nedan.

12. Ändring i dataskyddspolicyn

Observera att vi när som helst och kan komma att ändra eller uppdatera denna dataskyddspolicy. Eventuella ändringar träder i kraft när den ändrade dataskyddspolicyn har publicerats. Vi rekommenderar därför att du regelbundet kontrollerar om ändringar har skett innan personlig information lämnas.

alt=””

Kontakta oss.

Har du frågor angående hur vi använder personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Universeum AB

031-335 64 00
[email protected]
Box 14365, 400 20 Göteborg

Organisationsnummer: 556548-7427
VAT-nummer: SE556548742701