Världens viktigaste uppdrag.

Universeum är Sveriges nationella vetenskapscenter och en samhällsaktör för hållbar utveckling. Vi arbetar med livslångt lärande inom STEM (naturvetenskap, teknik, ingenjörskap och matematik), forskning för accelererat lärande och bevarande av den biologiska mångfalden. Vi ger barn, unga och vuxna kunskap och kraft att göra jorden till en bättre och mer hållbar plats att leva på och bidrar därigenom till stärkt kompetensförsörjning, ökad innovationskraft och en hållbar samhällsutveckling.

Vårt uppdrag

Ett företag är på ett arrangemang på Universeum. De står och tar ett glas vin framför oceantanken inne i Akvariehall.en

Hållbara eventupplevelser.

På Universeum skapar vi event som gör avtryck. Vi arbetar med hållbarhet genom hela upplevelsen, från restaurang till aktiviteter i våra unika miljöer. Ett event hos oss ger kunskap och kraft att göra jorden till en bättre och mer hållbar plats att leva på.

Event och konferens

En tvåfärgad tamarinunge tittar nyfiket åt vänster.

Bevarande av den biologiska mångfalden

Universeum bidrar genom att hålla hotade arter, bidra till fältprojekt och öka människors kunskaper.

En man står och undersöker hur en näringskedja i Serengeti ser ut inne i utställningen Vislab. Vad skulle hända om alla lejon dog ut där?

Forskning för accelererat lärande

Tillämpad forskning på Universeum inom pedagogik.

Ett litet barn undersöker tillsammans en monter inne i Miniverseum. En utställning för Universeums yngsta besökare.

Livslångt lärande inom STEM

Upplevelserna på Universeum ökar människors engagemang i STEM-ämnena.  

En tropisk regnskog mitt i Göteborg.

Hållbar verksamhet

Vi strävar efter att minimera vårt avtryck och maximera vår nytta. Det är hållbarhet för oss.

Universeums nya visualiseringsdom som öppnar sommaren 2023.

Mitt i Göteborg

Beläget mitt i evenemangsområdet, nära andra besöksattraktioner, Svenska Mässan, hotell och nöjen.

Universeums grundare

Grundat av Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborgs­regionen och Väst­svenska Handels­kammaren.

Universeum sedd utifrån.

En plats för upplevelser, möten och samverkan.

Universeum är Sveriges nationella vetenskapscenter och en av de tio mest besökta upplevelserna i Sverige. Det gör vårt hus till den självklara platsen för allt från event och konferenser till möten mellan medborgare, akademi, näringsliv och det offentliga.

Tre vuxna står och utforskar den stora jordgloben som står inne i utställningen Vislab.

Kunskap för en hållbar framtid.

På Universeum utforskar vi världen, från minsta molekyl till de ofattbart stora galaxer som ramar in vår plats i universum. Sätter frågor och fenomen i större sammanhang, så att vi förstår hur världen hänger ihop och fungerar. Universeum ger människor kunskap och kraft att göra jorden till en bättre och mer hållbar plats att leva på.