En samhällsresurs för hållbar utveckling

Om vi tänker oss jordens långa historia som ett enda år, så dyker människan upp först de sista sekunderna innan nyårsslaget. Trots vår korta tid på jorden är vi människor och vårt ohållbara sätt att hantera dess resurser det största hotet mot vår gemensamma framtid. De ökade klimatförändringarna och den snabba förlusten av biologisk mångfald är två stora kriser som vi måste hantera samtidigt. Vi kan inte lösa den ena utan att lösa den andra.

Lyckligtvis är vår planet resilient. Den har förmågan att ​​återhämta sig, hantera förändringar och fortsätta utvecklas. Varje enskild människa kan genom sitt bidrag vara en del av lösningen och den hållbara framtiden.

Universeum är en samhällsaktör som bidrar till hållbar utveckling. Vi arbetar med livslångt lärande inom STEM, forskning inom pedagogik och bevarande av hotade arter och livsmiljöer.

En tvåfärgad tamarinunge tittar nyfiket åt vänster.

Bevarande av den biologiska mångfalden

Universeum bidrar genom att hålla hotade arter, bidra till fältprojekt och öka människors kunskaper.

En man står och undersöker hur en näringskedja i Serengeti ser ut inne i utställningen Vislab. Vad skulle hända om alla lejon dog ut där?

Forskning för accelererat lärande

Tillämpad forskning på Universeum inom pedagogik.

Ett litet barn undersöker tillsammans en monter inne i Miniverseum. En utställning för Universeums yngsta besökare.

Livslångt lärande inom STEM

Upplevelserna på Universeum ökar människors engagemang i STEM-ämnena.

Sveriges nationella vetenskapscenter

Universeum är Sveriges nationella vetenskapscenter och en av de tio mest besökta upplevelserna i Sverige. Det gör oss till en kraftfull arena för upplevelser och lärande inom naturvetenskap, teknik, ingenjörskap och matematik.

Redan 1999, i samband med Universeums uppförande, tilldelades Universeum statliga medel för att arbeta med hållbar utveckling. Det som då var ett relativt outforskat område står nu högst upp på allas agendor genom Agenda 2023.

Stiftelsen Korsvägen

Universeum öppnade den 8 juni 2001. Då som nu är vi ett icke vinstutdelande aktiebolag som ägs av Stiftelsen Korsvägen. Bakom stiftelsen står de fyra stiftarna.

Stiftare

Universeum stiftades av Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborgsregionen och Västsvenska Handelskammaren. Vi är lika stolta som tacksamma över vårt nära samarbete med stiftarna.

Donatorer

För att utveckla vår verksamhet och erbjudande är vi beroende av omvärldens stöd och engagemang. Vi är tacksamma och stolta över förtroendet från våra donatorer, några av Sveriges största stiftelser.

Samarbetspartners och samverkansaktörer

Som samarbetspartner till Universeum är man en del av vår utveckling och investering för framtiden. Vi drar nytta av varandras kompetens och kraft så att båda organisationerna får utväxling av samarbetet.

Youtube video image

Vårt uppdrag.

Universeum är en publik arena för livslångt lärande där barn och vuxna utforskar världen genom naturvetenskap och teknik. Vi skapar upplevelser som stärker kreativiteten och innovationsförmågan, ökar kunskaperna och aktiverar det kritiska tänkandet. Med vetenskapen som grund och en pedagogik som engagerar utmanar vi människor att berika sina liv och agera för en hållbar värld.