Utforska världen. Forma framtiden.

På Universeum utforskar vi världen, från minsta molekyl till de ofattbart stora galaxer som ramar in vår plats i universum. Upplever livets fascinerande mekanismer, människans tekniska framsteg, naturens storslagna mångfald och rymdens många mysterier. Sätter frågor och fenomen i större sammanhang, så att vi förstår hur världen hänger ihop och fungerar. Ser det samhälle som formar och formas av oss. När vi förstår världen kan vi vara med och forma framtiden.

UNIVERSEUM BIDRAR TILL EN HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING.

Vi arbetar med att öka människors vetenskapliga kapital, bevara den biologiska mångfalden och forska om livslångt lärande. Därigenom bidrar vi till handlingskompetens för hållbar utveckling och kompetensförsörjning inom STEM. Det gör Universeum till en mötesplats och aktör för en hållbar samhällsutveckling.

Ett litet barn undersöker tillsammans en monter inne i Miniverseum. En utställning för Universeums yngsta besökare.

Livslångt lärande inom STEM

Upplevelserna på Universeum ökar människors engagemang i STEM-ämnena.

En man står och undersöker hur en näringskedja i Serengeti ser ut inne i utställningen Vislab. Vad skulle hända om alla lejon dog ut där?

Forskning för accelererat lärande

Tillämpad forskning på Universeum inom pedagogik.

En tvåfärgad tamarinunge tittar nyfiket åt vänster.

Bevarande av den biologiska mångfalden

Universeum bidrar genom att hålla hotade arter, bidra till fältprojekt och öka människors kunskaper.

En pojke står och mäter olika vikter vid en monter inne i utställningen Mathrix.

VÄRLDENS VIKTIGASTE UPPLEVELSER.

När man besöker Universeum gör man något riktigt viktigt medan man har riktigt roligt. Genom upplevelsebaserat lärande ger vi människor kunskap och kraft så att vi tillsammans kan forma en hållbar framtid. Varje gäst ger oss också möjligheter och medel att arbeta med vårt uppdrag.

Våra kärnvärden.

Våra kärnvärden sammanfattar vår värdegrund och genomsyrar allt vi gör.

Hållbart

Hållbart är för oss att möta dagens behov utan att äventyra morgondagens resurser. Vi utmanar andra och varandra att agera hållbart i alla perspektiv – människor, miljö och ekonomi.

Vetenskapligt

Vetenskapen med dess fakta, teorier och förhållningssätt är vår obestridliga grund. Vi skapar forum för andra och varandra där frågor, tankar och idéer om världen kan röra sig fritt.

Modigt

Samtidens och framtidens utmaningar kräver att vi människor vågar fatta beslut och handla trots rädslor och risker. Vi ger andra och varandra mod att tänka om, tänka nytt och tänka utanför konventionen.

Roligt

När man har roligt ökar förmågan att lära och lusten att engagera sig. Vi får andra och varandra att känna sig delaktiga, kompetenta och viktiga.

Universeum är ett vinstdrivande men inte vinstutdelande aktiebolag.

Att tjäna pengar är inte ett syfte för oss, utan ett medel för att nå våra mål. Att generera positivt ekonomiskt resultat är en förutsättning för att kunna driva och utveckla Universeum på ett hållbart sätt och därigenom bidra till en hållbar samhällsutveckling.

I Mathrix finns matematiken överallt. Mathrix består av stationer där du kan spela, skapa eller experimentera fram matematik.

KONTAKTA OSS.

Hör av dig till oss om du har frågor om oss och vår verksamhet. Vi har telefontid klockan 8–9.30 varje dag. Vi nås alltid via mail och svarar inom 24 timmar.

031-335 64 00
[email protected]

Fler kontaktuppgifter