Från norr till söder. Och väst till öst.

I Vildmarken upplever du naturen i polarzonen och den tempererade zonen – de två klimatzoner som finns i Sverige och runt hela jordklotet på våra breddgrader. Du får också fundera över vildmarkernas framtid, för idag finns väldigt få områden kvar på jorden som är orörda av människan.

Polarsken ovanför snötäckta berg.

Håll huvudet kallt i polarzonen

Blicka mot polarskenet, känn isen smälta och lär mer om våra poler. 

En mamma och hennes barn sitter framför ett akvarium inne i Vildmarken och tittar på de fiskar vanligtvis simmar i svenska vatten.

Spana på djur

I Vildmarkens akvarier och terrarier lever fiskar, grodor och paddor.

En vy över utställningen Vildmarken med besökare i bakgrunden

Förundras av årstiderna

Följ naturens skiftningar under året, från vårens bladsprickning till vinterns dvala.

En guide visar upp saker och instruerar för publik.

Full fart på Bryggan.

På Bryggan i Vildmarken bjuds det på både spännande mysterier och laborationer. I akvariet på bryggan kan du komma riktigt nära vattenlevande djur.

Se och göra

Arter i Vildmarken.

För lite mer än 150 år sedan kom vetenskapsmannen Charles Darwin fram till att de individer som är bäst anpassade till sin livsmiljö har störst chans att överleva. De egenskaper som gjort att just de här individerna klarat sig överförs till avkomman och så småningom genomsyrar dessa egenskaper hela arten. Hans teori om evolution genom naturligt urval håller än idag.

I Vildmarken lär vi oss mer om arterna i polarzonen och den tempererade zonen – och hur de har anpassat sig till livsvillkoren där. Några av alla djur i Vildmarken:

Abborre

Abborre

Älvsik

Älvsik

Randig sjökock

Randig sjökock

Röd solsjöstjärna

Röd solsjöstjärna

Vanlig padda

Vanlig padda

Snok

Snok

Lövgroda

Lövgroda

Strandpadda

Strandpadda

Bi samlar pollen från maskros.

Bikupan. hem för små superhjältar.

I Vildmarkens egen bikupa kan vi under sommarhalvåret se hur levande bin anländer genom en gång från utsidan. De samlar nektar och pollen utanför Universeum och inne i bikupan sköter de om larverna och drottningen. Bin hör till naturens pollinatörer, en förutsättning för biologisk mångfald och vår livsmedelsproduktion.