Flera barn experimenterar inne i Universeums kemilabb iklädda rockar och skyddsglasögon.

Universeum startar klubb för vetenskapsintresserade unga

I slutet av januari startar Science Club på Universeum, en fritidsaktivitet för barn med ett nyligen väckt eller redan stort intresse för STEM-ämnena. Syftet är att fördjupa barnens intresse och öka deras engagemang i dessa kunskapsområden.

STÄRKA INTRESSE OCH SJÄLVFÖRTROENDE

STEM står för science, technology, engineering och mathematics. Behovet av personer med gedigna kunskaper inom naturvetenskap, teknologi, ingenjörsvetenskap och matematik har lyfts av många, bland dem regeringen som under 2023 påbörjade arbetet med att ta fram en nationell STEM-strategi.

STEM-kompetens är högt eftertraktat när samhälle och företag ska göra den hållbara omställningen. Universeums Science Club riktar sig till 9–11-åringar. Upplevelserna ska stärka barnens intresse och självförtroende inom STEM. En win-win för barnen själva och omvärlden, påpekar Maria Wirén, Universeums chef för utveckling och lärande.
 

Unga experimenterar och skapar skum i Kemilabbet

"Med Science Club skapar vi en plats och ett sammanhang för unga som vill utforska och fördjupa sig i STEM-ämnena. När vi ger bränsle till deras intresse så ökar sannolikheten för att de ska välja studier och arbete inom STEM i framtiden."

- Maria Wirén, Chef för Utbildning och Lärande på Universeum.

FAKTA | SCIENCE CLUB UNIVERSEUM

Som deltagare i Science Club får man undersöka och upptäcka STEM-ämnena utifrån olika frågor och utmaningar. Hela Universeum med alla dess miljöer kommer nyttjas. Innehållet bygger på upplevelsebaserat lärande, vilket ger barnen praktisk erfarenhet av det de är intresserade av.

När är Science Club?

En Science Club innebär åtta tillfällen på Universeum. Varje tillfälle är 1,5 timme med olika innehåll och upplevelser varje gång.

Varje termin genomförs två Science Club, en före och en efter påsk. Innehållet skiljer sig åt, så att barnen kan delta båda perioderna om de vill.

Hur fungerar det?

Varje period går två grupper parallellt, uppdelade efter ålder. 9–10-åringar träffas på tisdagar 16.00 och 10–11-åringar på torsdagar 16.00. 10-åringar kan välja endera gruppen.

Vad kostar det?

En Science Club à åtta tillfällen kostar 1 300 kr. 

Hur bokar man?

Bokning sker via Universeums hemsida.