Utvecklings­program

Vi utvecklar Universeum för att möta omvärldens behov och göra mer nytta för fler. I december 2021 ska nästa generation vetenskapscenter stå klart.