Utvecklings­program

Universeum utvecklas för att möta omvärldens behov och göra mer nytta för fler. Nu bygger vi nästa generation vetenskapscenter.