Styrelser och råd

bubbla_kontakt

Universeum AB ägs av Stiftelsen Korsvägen. Stiftelsen består av ledamöter från Chalmers, Göteborgsregionen, Göteborgs universitet och Västsvenska Handelskammaren.

 

Här kan du se vilka personer som verkar inom Universeums styrelse, stiftelse och råd:

 

Bolagsstyrelse

Malin Persson (ordförande)
Ann Kullberg Västsvenska Handelskammaren
Carina Ridenius GR
Fredrika Lagergren Wahlin Göteborgs universitet
Fredrik Zeybrandt GR
Helena Söderbäck GR
Maria Knutson Wedel Chalmers
Mikael Fogelström Chalmers
Stefan Gustavsson Västsvenska Handelskammaren

Arbetstagarrepresentanter

Karl Höög Larsson (ordinarie)
Eric Sundman (ordinarie)

Föredragande men ej styrelseledamöter

Carina Halvord (föredragande VD)

 

Stiftelsen Korsvägen

Göran Bengtsson (ordförande)
Axel Josefson GR
Finn Johnsson Västsvenska Handelskammaren
Eva Wiberg Göteborgs universitet
Johan Trouvé Västsvenska Handelskammaren
Lars-Erik Liljelund Personligt mandat
Marina Johansson GR
Stefan Bengtsson Chalmers

Föredragande men ej styrelseledamöter

Malin Persson ordförande Universeum AB
Carina Halvord VD Universeum AB

 

Universeums partnerråd

Bertil Blomsterberg Universeum
Carina Halvord Universeum
Daniel Werme SKF
Matti Ahlqvist AstraZeneca
Johan Wallin Cybercom
Elin Lindberg Volvo Cars
Mats Nilsson AB Volvo
Tommy Jonestål Swedbank
Ola Serneke Serneke
Katarina Blomquist Ericsson
Lars Gustavsson BASF