Styrelser och råd

bubbla_kontakt

Universeum AB ägs av Stiftelsen Korsvägen. Stiftelsen består av ledamöter från Chalmers, Göteborgsregionen, Göteborgs universitet och Västsvenska Handelskammaren.

 

Här kan du se vilka personer som verkar inom Universeums styrelse, stiftelse och råd:

 

Bolagsstyrelse

Malin Persson (ordförande)
Ann Kullberg Västsvenska Handelskammaren
Anna Karlsson-Bengtsson Chalmers
Carina Ridenius Västra Götalandsregionen
Fredrika Lagergren Wahlin Göteborgs universitet
Fredrik Zeybrandt Göteborgsregionen
Helena Söderbäck Göteborgsregionen
Mikael Fogelström Chalmers
Per Åberg Göteborgs universitet
Stefan Gustavsson Västsvenska Handelskammaren

Arbetstagarrepresentanter

Karl Höög Larsson (ordinarie)
Eric Sundman (ordinarie)

Föredragande men ej styrelseledamöter

Carina Halvord (föredragande VD)
Lena Sand (sekreterare)

 

Stiftelsen Korsvägen

Göran Bengtsson (ordförande)
Axel Josefson Göteborgsregionen
Finn Johnsson Västsvenska Handelskammaren
Eva Wiberg Göteborgs universitet
Johan Trouvé Västsvenska Handelskammaren
Lars-Erik Liljelund Personligt mandat
Marina Johansson Göteborgsregionen
Stefan Bengtsson Chalmers

Föredragande men ej styrelseledamöter

Malin Persson ordförande Universeum AB
Carina Halvord VD Universeum AB
Lena Sand (sekreterare)