Styrelser

bubbla_kontakt

Universeum AB ägs av Stiftelsen Korsvägen. Stiftelsen består av ledamöter från Chalmers, Göteborgsregionen, Göteborgs universitet och Västsvenska Handelskammaren.

 

Här kan du se vilka personer som verkar inom Universeums styrelse och stiftelse:

 

Bolagsstyrelse

Malin Persson (ordförande)
Ann Kullberg senior director business development Saab
Anna Karlsson-Bengtsson vicerektor Chalmers
Fredrika Lagergren-Wahlin vicerektor Göteborgs universitet
Helena Söderbäck förbundsdirektör GR
Karin Danielsson global HR-direktör Cellink
Stefan Gustavsson näringslivschef Västsvenska Handelskammaren
Veronika Aspvall gymnasielärare

Arbetstagarrepresentanter

Karl Höög Larsson
Eric Sundman

Föredragande, ej styrelseledamöter

Carina Halvord VD Universeum
Lena Sand (sekreterare) ekonomichef Universeum

 

Stiftelsen Korsvägen

Göran Bengtsson (ordförande)
Eva Wiberg rektor Göteborgs universitet
Finn Johnsson styrelseproffs
Johan Trouvé VD Västsvenska Handelskammaren
Kristian Vramsten kommunalråd Mölndal
Lars-Erik Liljelund tidigare generaldirektör Naturvårdsverket och VD Miljöstrategiska forskningsstiftelsen
Malin Persson ordförande Universeum AB
Pernilla Baralt generalsekreterare UNICEF
Renée Bengtsson kommunalråd Lerum
Sabine Söndergaard VD Glimstedt Göteborg
Stefan Bengtsson rektor Chalmers

Föredragande, ej styrelseledamöter

Carina Halvord VD Universeum
Lena Sand (sekreterare) ekonomichef Universeum