Styrelser

Universeum AB ägs av Stiftelsen Korsvägen. Styrelsen i Stiftelsen Korsvägen består dels av ledamöter som representerar stiftarna, dels av ledamöter som representerar nationella och globala perspektiv i Universeums uppdrag som Sveriges nationella vetenskapscenter.