Kosmologen

Kosmologen

Vad vet vi om det universum vi lever i? Följ med på en hisnande resa genom tid och rum där vi söker svar på några av de allra största frågorna.

Paket med entré och workshop.

I vårt digitala planetarium tar vi oss från Hubbles flyende galaxer till Big Bang-teorin med inflationsbubblor och multiversa. Tillsammans utforskar vi universums utveckling och struktur. Vi pratar också om vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning och hur modeller, metoder och teorier kan hjälpa oss att förstå verkligheten.

Koppling till styrdokument
GY11 | Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b | Centralt innehåll
- Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
- Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
- Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.

GY11 | Naturkunskap 2 | Centralt innehåll
- Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild. Upptäckter och framsteg inom till exempel medicin, energi och materialutveckling ur historiska, nutida och framtida perspektiv.

GY11 | Fysik 1a, 1b1, 1b2 | Centralt innehåll
- Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.
- Hur modeller och teorier utgör förenklingar av verkligheten och kan förändras över tid.
- Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.

GY11 | Fysik 2 | Centralt innehåll
- Orientering om aktuella modeller och teorier för beskrivningen av universums storskaliga utveckling och av galax-, stjärn- och planetbildning.
- Metoder för undersökning av universum. Elektromagnetisk strålning från stjärnor och interstellära rymden.
- Metoder för att upptäcka och undersöka exoplaneter. Villkor för liv på andra planeter.
- Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Modellers och teoriers giltighetsområden och samt hur de kan utvecklas, generaliseras eller ersättas av andra modeller och teorier över tid.
- Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
- Fysikens relation till och gränser mot etiska, filosofiska och religiösa frågor.

GY11 | Fysik 3 | Centralt innehåll
- Den speciella relativitetsteorin och orientering om den allmänna relativitetsteorin.

School year level:
  • Gymnasiet
  • Max 30 elever
What - Learning environments and programs:
  • Workshop
Längd:
  • 60 minuter
School topic:
  • Fysik

Boka här