Kosmologen (Gymnasiet)

Kosmologen (Gymnasiet)

Entré + workshop
Vad vet vi om det universum vi lever i? Följ med på en hisnande resa genom tid och rum där vi söker svar på några av de allra största frågorna.

I vårt digitala planetarium tar vi oss från Hubbles flyende galaxer till Big Bang med inflationsbubblor och multiversa. Tillsammans utforskar vi universums utveckling och struktur. Vi pratar också om vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning och hur modeller, metoder och teorier kan hjälpa oss att förstå verkligheten.

School year level:
  • High School
  • 30 elever/klass
What - Learning environments and programs:
  • Workshop
Duration:
  • 60 min
School topic:
  • Physics

Book here