Välkomna till Universeum.

Göteborgs grundskoleförvaltning och Universeum samverkar kring flera insatser för elever och lärare, med utgångspunkt i Lgr22. Allt vi gör tillsammans syftar till att stärka professionen och undervisningen, för en långsiktig skolutveckling.

Olika årskurser och lärare har tillgång till olika insatser. Följande gäller läsåret 2023/2024.

Årskurs 1–3, 4–6 och 7–9

Globala målen i skolan, ett skolutvecklingsprogram med olika teman inkl. kompetensutveckling. Läs mer nedan.

Årskurs 5, 7–9 och anpassad grundskola

Entré med fritt antal besök med klass eller grupp alla vardagar, inklusive planeringsbesök för lärare. Läs mer nedan.

Ma-/No-lärare i årskurs F–3 och 4–6

Kompetensutveckling inom hållbar utveckling. Läs mer nedan.

Fritidshem

Science club, ett skolutvecklingsprogram för elever på fritidshem inklusive kompetensutveckling inom naturvetenskap för personalen. Läs mer nedan.

Årskurs 5, årskurs 7–9 och anpassad grundskola

Fri entré till Universeum läsårets alla vardagar.

På Universeum finns unika lärmiljöer som kompletterar och stärker både undervisningen och lärandet. Under läsårets lov- och helgfria vardagar har elever tillsammans med undervisande lärare och pedagoger obegränsat antal besök med fri entré. Lärare och pedagoger har också fria planeringsbesök. 

Alla besök måste förbokas.

Workshop med Universeums lärare kan adderas till bokningen. En workshop kostar 1 200 kr (ink. moms) och bokas online samtidigt som entrén.

Inga produkter tillgängliga, vänligen försök med ett annat datum

Ma-/No-lärare i årskurs F–3 och 4–6

Kompetensutveckling inom hållbar utveckling.

Kompetensutvecklingen möter kursplanernas förändringar gällande hållbar utveckling och ämnesövergripande perspektiv. Innehållet tar utgångspunkt i de globala målen och visualiseringslabbet Vislab, som använder avancerad visualiseringsteknik för att förklara världen. Fortbildningen lyfter olika utmaningar och hur lärare kan arbeta med dessa frågor i skolan.

Kompetensutvecklingen omfattar tre tillfällen med progression. Varje tillfälle är 3 timmar och hålls på Universeum.

Efter bokning får deltagande lärare plats i en lärgrupp. I varje lärgrupp ingår 20 deltagare från olika skolor, som genomför hela kompetensutvecklingen tillsammans.

En pojke tittar rakt in i kameran inne i utställningen Mathrix.

Upptäck alla våra lärmiljöer och program för skolan.

På Universeum är varje dag ett äventyr. I vårt stora hus utforskar du världen – hur den hänger ihop och vilken viktig roll du spelar nu och för framtiden.

Lärmiljöer och program

Fritidshem

Science club inklusive kompetensutveckling inom naturvetenskap.

I Science Club utforskar eleverna naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik genom att bygga, experimentera, skapa och inspirera. Arbetet är tvärvetenskapligt och utgår från fritidshemmets uppdrag.

Science Club genomförs i sex steg under åtta veckor på respektive skolas fritidshem, och blir sammantaget en kompetensutvecklingsinsats riktad till samtliga lärare/pedagoger inom fritidshemmet.

Begränsat antal platser. Skicka intresseanmälan till Andreas Tärnvind, [email protected].

årskurs 1–3, 4–6 och 7–9

Globala målen i skolan inklusive kompetensutveckling.

Skolutvecklingsprogrammet Globala målen i skolan stärker lärarnas metoder och arbetssätt avseende lärande för hållbar utveckling och elevernas lärande i naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Programmet skapar engagemang och handlingskompetens för hållbarhetsfrågor, genom sitt tvärvetenskapliga perspektiv och utgångspunkt i verkliga globala utmaningar.

Globala målen i skolan genomförs under åtta veckor i sex steg, med olika teman anpassade till de olika stadierna. Gemensamt är att alla utforskar utmaningar kopplade till hållbar utveckling.

Begränsat antal platser. Skicka intresseanmälan till Catharina Djurelind, [email protected]