En elev som sitter i ett klassrum

Mer vetenskap och teknik på fritids

I Science club får elever och personal på fritidshem undersöka, experimentera och upptäcka hur roligt och spännande det är med naturvetenskap, teknik och matematik tillsammans med pedagoger från Universeum. Målet är att öka deltagarnas vetenskapliga kapital.

Upplevelsebaserat lärande.

Välkommen till klubben för naturvetenskap, teknik och matematik! Science club är ett program för personal och elever på fritidshem. Metoden är framtagen av pedagoger på Universeum i samarbete med fritidshemspersonal.
– Målet med Science club är främst att stärka fritidshemsverksamheten i uppdraget att arbeta med dessa ämnen. Vi möter många pedagoger som upplever utmaningar med att närma sig ämnena och ser behovet av ett ökat självförtroende kring naturvetenskap, teknik och matematik. Här visar vi på att det varken behöver vara så svårt eller komplicerat, och de deltagande pedagogerna får med sig flera metoder och arbetssätt, säger Torbjörn Blanksvärd, pedagog på Universeum. Genom Science club vill vi uppmuntra elevernas nyfikenhet och kreativitet, och hjälpa dem att kunna möta dessa ämnen med glädje och självförtroende.
– I slutändan handlar det om att öka det vetenskapliga kapitalet och därmed skapa förutsättningar för att fler elever lyckas i skolan i naturvetenskap, teknik och matematik. På längre sikt skapar detta förutsättningar för att få demokratiska medborgare som kan fatta välgrundade beslut. Det knyter också an till de globala målen och hållbar utveckling. Hur ska vi lösa de stora utmaningar vi har framför oss och hur rustar vi våra elever för en framtid med yrken som ännu inte finns, inom områden som ännu inte är upptäckta, fortsätter Andreas Tärnvind, pedagog på Universeum.

En lärare som gör ett kemiexperiment framför en grupp av elever.

Två par händer

PROGRAMINNEHÅLL.

När Universeums pedagoger är på fritidshemmet ligger fokus på att testa, skapa och experimentera.
– En aktivitet vi gör är Dansande robotar. Vi närmar oss begreppen "elekricitet" och "sluten krets" med hjälp av roliga övningar med stor delaktighet. Därefter får eleverna i mindre grupper koppla ihop en elmotor med batteri och sladdar, för att sedan bygga och designa sina egna dansande robotar, säger Andreas Tärnvind och fortsätter:
– I Koldioxidfabriken förvandlas fritids till ett kemilabb där eleverna får tillverka koldioxid genom att blanda citronsyra, bikarbonat och vatten. Därefter undersöker vi gasen koldioxids olika egenskaper i roliga experiment.

METOD.

Science club pågår under åtta till tio veckor. Dessa moment ingår.

Uppstart med fortbildning för personal

Science club inleds med en fortbildning på Universeum som bland annat innehåller workshops, uppdrag i Universeums lärmiljöer samt information om samarbetets innehåll och upplägg.

Skolbesök

Vid fyra tillfällen besöker pedagoger från Universeum fritidshemmet och håller i en timmes aktivitet. .

Egen Science club

Personalen på fritids ansvarar för egen Science club mellan besöken från Universeum. Universeums pedagoger ger förslag och idéer på upplägg, men målet är att personalen själva ska ansvara för så mycket som möjligt. I samband med Universeums besök lämnas material och uppgifter kvar som kan arbetas vidare på och utvecklas.

Handledning

Fritidshemmets personal har också tillgång till tre digitala handledningstillfällen med pedagog från Universeum under programmet.

Fria besök på Universeum

Under hela den aktuella terminen har gruppen fria besök på Universeum. Det finns möjlighet att nyttja Digitala Universeum med olika utmaningar och guidningar.

Utvärdering

Som avslutning på Science club genomförs en utvärdering som dels blickar bakåt men framför allt blickar framåt. Vad tar vi med oss från vårt samarbete? På vilket sätt kan Science club leva vidare på fritids?

Två pedagoger som gör ett kemiexperiment tillsammans.

DELTAGARE.

Från att Science club drog igång 2021 har programmet genomförts på totalt 19 skolor med hösten 2023 inräknad. En del skolor har deltagit under flera terminer och med många grupper, andra skolor har valt att fokusera på ett färre antal grupper.

En pedagog som sitter vid ett bord tillsammans med en grupp elever

Samarbeten.

Utöver satsningen på fritidshem erbjuds också Science club till andra målgrupper. I samarbete med både Göteborgs stad och Bostadsbolaget har Universeum erbjudit familjer i Tynnered att delta i Science club. Och i Bergsjön välkomnar vi barn i mellanstadieåldern till Science club Tweenies i samarbete med Kulturhuset och Handslaget Bergsjön.