En överblick av utställningen Mathrix.

Mathrix utsedd till Årets utställning

För sextonde året i rad har Forum för utställare utsett Årets utställning. Priset delas ut till den utställning som under året bäst har bidragit till att utveckla utställningsmediet i Sverige. Vinnare 2023 är Universeums matematikupplevelse Mathrix.

Under Sveriges Museers våmöte fick Universeum ta emot priset med motiveringen:

"Naturlagarna tar gestalt i rummet och leken blir ett verktyg som belyser matematikens hemliga roll i den mänskliga tillvaron åt vare sig det gäller musik, skönhet eller pengar. Mathrix är en omtumlande sifferexercis för alla åldrar och alla sinnen".

20 bidrag blev tre finalister.

Forum för utställare mottog cirka 20 bidrag under hösten 2023, varpå styrelsen valde ut tre finalister utifrån kriterierna bästa berättelse/dramaturgi, gestaltning, publikvänlighet och metod. Tillsammans med Mathrix gick Bamses Källspanare (Arbetets museum) och Världens Spel (Världskulturmuseet) till final.

En pappa och hans barn spelar Jaget eller laget, en interaktiv monter inne i Mathrix.

En pojke står och mäter olika vikter vid en monter inne i utställningen Mathrix.

En upplevelse blir till.

Mathrix idé och innehåll har utvecklats av Universeums interna resurser, som projektledare, vetenskaplig ledare, pedagoger, professor, utvecklingschef och kommunikatör. New Order Arkitektur har designat Mathrix i samråd med Universeum och Aoki tagit fram grafisk profil samt skyltar och print. Hede Ateljé har ansvarat för all byggnation och Watteriet, WeApp, Techno creatives och Levande teknik har levererat olika tekniska lösningar.

En förälder med barn sitter och pusslar med olika former inne i utställningen Mathrix.

Två barn sitter och spelar Mastermind inne i utställningen Mathrix.

En flicka och hennes pappa utforskar en monter inne i utställningen Mathrix.

SATSNING PÅ MATEMATIK.

Satsningen på matematik görs tillsammans med Erling-Perssons Stiftelse. Syftet är att öka kunskaperna och utveckla lärandet i matematik.

På längre sikt ska det leda till att fler söker och framför allt fullföljer studier inom naturvetenskap och teknik, där matematikkunskaper krävs. Det skapar i sin tur förutsättningar för ökad innovationskraft och entreprenörskap för en hållbar samhällsutveckling.