En tvåfärgad tamarinunge sitter på ryggen på en annan tamarin.

Lyckad avel för tvåfärgad tamarin

Sedan januari 2020 har totalt tio tvåfärgade tamariner (Saguinus bicolor) fötts på Universeum. Det är ett resultat av god djurhållning och djurvälfärd. Så här arbetar djurvårdarna med avelsarbete.

En akut hotad art

Alla tvåfärgade tamariner på Universeum är en del av EAZA Ex situ program – ett europeiskt bevarandeprogram för arten. I det vilda är aporna akut hotade, vilket är steget innan total utrotning. I september tidigare i år fick en hel tamaringrupp bestående av en hona, en hane och ungar flytta från Universeum till Zagreb Zoo som en del i bevarandearbetet.

Djurvårdaren Felicia står inne i ett aphägn bakom Regnskogen. Hon förbereder aktiviteter för de tvåfärgade tamarinerna. En av tamarinerna klättrar upp på en låda jämte henne.

En tvåfärgad tamarinunge tittar nyfiket åt vänster.

Från födsel till flytt.

I september tidigare i år fick en hel tamaringrupp bestående av en hona, en hane och ungar flytta från Universeum till Zagreb Zoo som en del i bevarandearbetet.

Så här går arbetet från födsel till flytt vanligen till.

Födsel

De första veckorna lever den nya familjen tätt tillsammans och har begränsad kontakt med andra djur eller människor.

Möten med djurvårdare

Under de första månaderna får ungarna bekanta sig med djurvårdarna. De deltar i träning och berikning som innebär att de får utlopp för sina naturliga beteenden.

Vistelse i publika hägn

Successivt får aporna tillgång till hägn i regnskogen och kan komma ut för att kika på gäster.

Uppväxtperiod

Under något eller några år får ungen växa upp ihop med yngre och äldre syskon. De tar alla hand om varandra på olika sätt, för att ungen ska kunna bli en bra förälder själv en dag.

Kontakt med stambokförare

Varje bevarandeprogram har en samordnande stambokförare som med hjälp av dataanalys av släktskap planerar för framtiden och håller redan på artens genetiska status – det finns annars risk för inavel och sjukdomar.

Flytt

Baserat på analysen rekommenderas och planeras flytt från Universeum till en annan djurpark.

En månskenshuggorm mot svart bakgrund. Den går i olika nyanser av grönt med en rosa delad tunga.

Universeum värnar den biologiska mångfalden.

Vi håller hotade arter, bidrar till fältprojekt och ökar människors kunskaper. Alla insatser behövs om jordens biologiska mångfald ska bevaras.