Kemilabbet

Kemi finns överallt, hela tiden. Vi är gjorda av kemiska föreningar och allt som händer i kroppen, till och med våra tankar, är kemiska förlopp. I Kemilabbet utforskar vi kemins magi.

  • Idag i Kemilabbet
  • 14:30 Regnbågskemi
  • 15:30 Regnbågskemi
  • 16:30 Regnbågskemi
  • Se hela programmet