Uppdrag

Universeum har över en halv miljon besökare varje år. Det gör oss inte bara till Nordens mest besökta science center och en av de tio mest besökta anläggningarna i Sverige, utan också till en viktig kraft i samhället.

 

På Universeum utforskar vi världen genom naturvetenskap och teknik. Upplevelserna i våra lärmiljöer och olika program ökar barns och vuxnas kunskap om allt från Big Bang och biologisk mångfald till artificiell intelligens. Att skaffa sig kunskap inom de naturvetenskapliga och tekniska ämnena är också att förstå hur världen hänger ihop och fungerar.

Allt vi gör vilar på en vetenskaplig grund. Vi utvecklar vårt innehåll i nära samarbete med akademin och håller människors rätt att ta del av vetenskapliga fakta högt. Det är viktigt att det finns en publik arena som Universeum, en plats där medborgarna, akademin och näringslivet kan mötas. En plats där kreativiteten och innovationsförmågan stärks och det kritiska tänkandet aktiveras. Där frågor och idéer om världen och vetenskapen får röra sig fritt.

Universeum är en publik arena för livslångt lärande där barn och vuxna utforskar världen genom naturvetenskap och teknik. Vi skapar upplevelser som stärker kreativiteten och innovationsförmågan, ökar kunskaperna och aktiverar det kritiska tänkandet. Med vetenskapen som grund och en pedagogik som engagerar utmanar vi människor att berika sina liv och agera för en hållbar värld.

 

Bred samverkan för hållbar utveckling

Vi tror på ett livslångt lärande. Det är aldrig för tidigt eller för sent att tillägna sig ny kunskap om världen. Och kunskap är vad som behövs om vi ska nå Globala målen till 2030. Som science center har vi en viktig roll att spela när Sverige ska ställa om till ett hållbart samhälle.

De Globala målen för hållbar utveckling är sedan 2017 vår plattform. Utifrån den utvecklar vi vårt innehåll för att möta omvärldens behov. Stärkt kompetensförsörjning, högre måluppfyllelse i skolan och digital omställning är några av dem.

All utveckling sker i nära samverkan med våra stiftare, donatorer och samarbetspartners. Tillsammans arbetar vi för och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

 


Universeums stiftare: