Målmedveten

Målmedveten

Workshop
Årskurs 4-6

Hur kan vi bidra till en hållbar framtid? Vi löser utmaningar och utforskar hur vi med ökad kunskap och engagemang kan påverka utvecklingen.

Paket med entré och workshop.

Världen har ett viktigt uppdrag till år 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. Vi tar oss an utmaningar kopplade till Agenda 2030 och ökar vår förståelse för de 17 globala målen för hållbar utveckling. Genom praktiska övningar i mindre grupper gör vi en riktig djupdykning i några av dem. Vi freflekterar även kring hur vi själva kan påverka och bidra till en mer hållbar värld.

Längd:
  • 60 minuter
School topic:
  • Biologi
amount:
  • Max 30 elever
cbis:2526933
cbis:2526933
cbis:2526933
cbis:2526933
cbis:2526933

Boka här

Koppling till styrdokument

LGR22 | Biologi årskurs 4–6 | Centralt innehåll
• Hur val och prioriteringar på individ• och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.
• Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till natur­bruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.