Entré skola

Entré skola

Entré
Förskola
Årskurs F-1
Årskurs F-3
Årskurs 4-6
Årskurs 7-9
Gymnasiet

Entré till Universeum för förskolan, grundskolan och gymnasiet. I entrén ingår fri tillgång till alla lärmiljöer samt aktiviteter, shower och guidningar. (Domföreställningar i Wisdome Göteborg ingår inte.)

På Universeum ryms vetenskap och uppleveler om hela världen, från minsta molekyl till gigantiska galaxer. I entrén ingår samtliga lärmiljöer samt alla aktiviteter, shower och guidningar i programmet. För att se en domföreställning krävs separat biljett till Wisdome.

Entré skola kan bokas vardagar 10.00–17.00. Grupper från anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola med max 10 elever kan boka redan från 9.00.

Addera gärna ett elevprogram! Uppdrag är kostnadsfria och leds av medföljande lärare. Workshops leds av Universeums egna lärare.

cbis:2529530
cbis:2529530
cbis:2529530
cbis:2529530
cbis:2529530
cbis:2529530

Boka här

Koppling till styrdokument

LGR22 | Teknik årskurs 7–9 | Centralt innehåll
• Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar, risker och begränsningar.
• Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i samhället, däri­bland vid lagring av data.
• Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala as­pek­ter av hållbar utveckling.
• Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
• Hur föreställningar om teknik påverkar individers användning av tekniska lös­ningar och yrkesval.

GY22 | Skolans värdegrund och uppgifter
Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt för att kunna värdera information.