Utställare och besökare vid mässans montrar

Framtidens mobilitetslösningar presenterades på Universeum

Hur hittar man hållbara lösningar på framtidens mobilitet? Det har 95 åttonde- och niondeklassare från Sannaskolan och Engelska skolan Göteborg arbetat med i Innovationsutmaningen, som Universeum denna gång genomförde tillsammans med Volvo Cars på just temat framtidens mobilitet. Under finaldagen presenterade 18 elevgrupper sina bidrag för varandra, juryn och andra intresserade på plats på Universeum.

Syfte.

Innovationsutmaningen är ett tvärvetenskapligt projektarbete och längre lärprocess som skapar möten mellan elever och företag. Syftet med Innovationsutmaningen är att:

  • Väcka engagemang, inspirera och intressera elever för naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling.
  • Synliggöra samband och samspel mellan människa, natur och teknik.
  • Ge lärare möjligheter att arbeta med värdeskapande lärande – att låta eleverna använda sina kunskaper till att skapa värde för intressenter utanför gruppen, klassen eller skolan.
  • Utveckla elevernas entreprenöriella förmågor.
Två månaders arbete blev en stor final.

Innovationsutmaningen 2024 rullade från januari till mars. Start den 11 januari med lärarinspiration och avslut den 14 mars med final på Universeum!

Veckan innan finalen fick varje elevgrupp lämna in en film och en kort text som båda beskriver deras tävlingsbidrag till juryn. På finaldagen pitchade sedan grupperna sina lösningar med modeller, affischer och muntliga presentationer för pålästa jurymedlemmar och andra intresserade.

Lärarinspiration.

Deltagande lärare mötte Universeums pedagoger och representanter från Volvo Cars. Lärarna fick en presentaion av upplägg, innehåll och tävlingsuppdrag samt inspiration till hur de kunde arbeta med uppdraget i undervisningen.

Elevinspiration.

Elever och lärare besökte Universeum för att få kunskap och inspiration till arbetet med tävlingsuppdraget.

Grupparbete.

Eleverna delades in i grupper om 5–6 elever per grupp. Varje grupp arbetade fram en egen lösning på tävlingsuppdraget, med stöd från lärarna i skolan.

Studiebesök.

Klasserna erbjöds studiebesök på Volvo Cars samt besök i klassrummet av representanter från Volvo Cars. En möjlighet att ställa frågor till experter och därmed få mer kunskap och idéer.

Final.

Grupperna presenterade sina tävlingsbidrag under en  för våra besökare, övriga elever samt juryn. Varje grupp får ett bord där de kan visa sin modell samt en vikvägg bakom där de kan sätta upp sina affischer och texter.

Innovationsutmaningens jury

Jury.

Juryn bestod av representanter från Volvo Cars och Universeum: Kristian Abel, Head of Vehicle Engineering Volvo Cars, Stefan Christiernin, Head of Engineering Research Volvo Cars, Anna Hellmark Open Innovation Arena Manager Volvo Cars, Maria Wirén, Chef Utveckling & lärande Universeum, Eric Edblad, marknadschef Universeum och Petra Palm, partneransvarig Universeum.

Tillsammans utsåg jurymedlemmarna de mest innovativa och hållbara lösningarna.

 

Vinnare! Sannaskolan 8F.

Förstapriset tilldelades Flexicar, en bil som kan ändra storlek beroende på hur många passagerare och packning som ska få plats. Den innovativa lösningen sammanfattas väl med dess slogan; "Justerbar. Hållbar. Underbar. Flexicar."

Priset på 10 000 kronor till klasskassan gick därmed till grupp 3 i Sannaskolan 8F. Juryns motivering:

"Gruppen har fångat stadens mobilitetsproblem och adresserat det på ett innovativt, genomtänkt och väl presenterat sätt som löser individens och stadens utmaningar."

Förstapristagarnas tävlingsbidrag

Förstapristagarna med vinstcheck

Andrapris till Engelska skolan Göteborg.

Andrapris och 5 000 kronor gick till grupp 7 på Engelska Skolan Göteborg för tävlingsbidraget KodiOxen.

Andrapristagarnas tävlingsbidrag

Andrapristagarna med vinstcheck