Professur i pedagogik

Tillsammans med Göteborgs universitet gör Universeum en satsning på lärande via datavisualisering genom en nyinrättad professur i pedagogik.