Ocean Science Lab

Det finns bara ett hav. Bara en jord. Med Ocean Science Lab ska Universeum skapa engagemang för hållbara hav genom ökade kunskaper och stärkt innovationskraft.