Matematik

Vi vill öka kunskaperna och utveckla lärandet i matematik. Med nya upplevelser för besökare och utbildningssektorn ska vi skapa förutsättningar för ökad innovationskraft och entreprenörskap för en hållbar samhällsutveckling