Visualiserad värld

Visualiserad värld

Workshop
Workshop
Årskurs 7-9

Med hjälp av den senaste visualiseringstekniken kan vi undersöka, diskutera och hitta svar på både lokala och globala hållbarhetsfrågor. Vi utforskar hur data kan bidra till hållbarhet.

Paket med entré och workshop.

Hur påverkas klimatet av det du äter? Var i Göteborg förbrukas mest energi? Vad händer med savannens lejon om medeltemperaturen ökar? Vi gör egna undersökningar och söker efter svar i riktig forskningsdata i vårt visualiseringslabb. Vi avslutar med att lyfta några av de innovationer och lösningar som finns för att nå ett mer hållbart samhälle.

Längd:
  • 60 minuter
School topic:
  • Biologi
amount:
  • Max 30 elever
cbis:2526945
cbis:2526945
cbis:2526945
cbis:2526945
cbis:2526945

Boka här

Koppling till styrdokument

LGR22 | Biologi årskurs 7–9 | Centralt innehåll
• Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och till­gäng­liga resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och ener­gins flöden.
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ• och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av bio­logisk mångfald och ekosystemtjänster.

GY22 | Biologi 1 | Centralt innehåll
• Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.
• Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.
• Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta.
• Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.

GY22 | Naturkunskap 1a1 | Centralt innehåll
• Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
• Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet