Entré skola + workshop – Uppdrag globala målen (ÅK 4 - 6)

Entré skola + workshop – Uppdrag globala målen (ÅK 4 - 6)

Världen har ett viktigt uppdrag till 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. Med ökad kunskap och engagemang kan dagens elever bidra till en hållbar framtid.

I lärmiljöerna Akvariehallen och Reptilariet tar vi oss an uppdrag kopplade till Globala målen. Tillsammans ökar vi förståelsen för de 17 hållbarhetsmålen. Genom praktiska övningar i mindre grupper gör vi en riktig djupdykning i några av dem. Vi får även reflektera kring hur vi själva kan påverka och bidra till en mer hållbar värld.

Världen har ett viktigt uppdrag till 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. Med ökad kunskap och engagemang kan dagens elever bidra till en hållbar framtid.

I lärmiljöerna Akvariehallen och Reptilariet tar vi oss an uppdrag kopplade till Globala målen. Tillsammans ökar vi förståelsen för de 17 hållbarhetsmålen. Genom praktiska övningar i mindre grupper gör vi en riktig djupdykning i några av dem. Vi får även reflektera kring hur vi själva kan påverka och bidra till en mer hållbar värld.