Elevprogram

Från djur och natur till raketer och robotar. Våra elevprogram ökar elevernas kunskaper och utvecklar deras förmågor. Vi sätter ämnen och frågor i större kontext och belyser dem ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.