Expedition rymden

Expedition rymden

Vi reser från jorden ända till universums slut. På vägen undersöker vi Big Bang och om det finns liv någonstans där ute i rymden.

Paket med entré och workshop.

Var kommer vi ifrån? Är vi ensamma? Och hur stort är universum egentligen? Under en resa längre bort än någon människa någonsin varit undersöker vi universums uppbyggnad och naturvetenskapliga teorier om dess uppkomst. Vi diskuterar vad som krävs för att det ska kunna finnas liv på en planet. Kan det finnas annat liv i vårt solsystem, eller runt andra stjärnor längre bort?

Koppling till styrdokument
LGR22 | Fysik årskurs 7–9 | Centralt innehåll
- Universums uppkomst, uppbyggnad och utveckling samt förutsättningar för att finna planeter och liv i andra solsystem.
- Sambandet mellan undersökningar av fysikaliska fenomen och utvecklingen av begrepp och förklaringsmodeller. De fysikaliska förklaringsmodellernas historiska framväxt, användbarhet och föränderlighet.

LGR22 | Biologi årskurs 7–9 | Centralt innehåll
- Livets uppkomst, utveckling och mångfald samt evolutionens mekanismer.

School year level:
  • Årskurs 7-9
  • Max 30 elever
What - Learning environments and programs:
  • Workshop
Längd:
  • 60 minuter
School topic:
  • Fysik

Boka här