Samarbeten och donationer

Vi ger barn och vuxna kunskap och kraft att göra jorden till en bättre plats att leva på. I samarbete med partners och med omvärldens stöd utgör Universeum en stark resurs för folkbildning och lärande för framtiden.

 

Universeum är som Sveriges nationella vetenskapscenter en viktig och kraftfull arena för folkbildning och lärande inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Redan 1999, i samband med Universeums uppförande, tilldelades vi statliga medel för att arbeta med hållbar utveckling. Det som då var ett relativt outforskat område står nu högst upp på allas agendor genom Agenda 2030.

Som samarbetspartner till Universeum blir man en del av vår utveckling och investering för framtiden. Vi drar nytta av varandras kompetens och kraft så att båda organisationerna får utväxling av samarbetet. Hållbara samarbeten skapar långsiktiga värden.

För att utveckla vår verksamhet och erbjudande är vi beroende av omvärldens stöd och engagemang. Vi arbetar tätt tillsammans med våra stiftare och är tacksamma för förtroendet från donatorer och samverkansaktörer.

 

Vi är mäkta stolta över våra samarbeten och donationer. Tillsammans skapar vi kunskapsupplevelser som bidrar till ökad innovationskraft, stärkt kompetensförsörjning och en hållbar samhällsutveckling.

 


 

Huvudpartners

     


 

Partners


 

Kunskapspartners


 

Donatorer

    


 

Stiftare


 

Samverkansaktörer

 


 

 

Kontakta oss

Vid frågor om samarbeten och stöd till Universeum, hör av dig till oss.

 

VD
Carina Halvord

Telefon: 031-335 64 75
E-post: carina.halvord@universeum.se

 

Koordinator för partnerskap och externa samarbeten
Petra Palm

Telefon: 031-335 64 71
E-post: petra.palm@universeum.se