Jordobservatoriet (ÅK 7 - 9)

Jordobservatoriet (ÅK 7 - 9)

Commission
Class 7-9

Entré skola + uppdrag.

Sök svar i rymden på vår tids viktiga frågor. Vad kan rymddata berätta om vår planet och hållbar utveckling? Uppdraget leds av dig som lärare.

Hur hänger rymden och jorden ihop? Kan vi på jorden ha nytta av det vi ser från rymden och hur kan rymdteknik hjälpa oss att ta hand om vår planet? Utforska den data som rymden ger oss och hur vi människor kan leva våra liv mer hållbart.

Fysik årskurs 7–9 | Centralt innehåll
- Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
- Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.

Biologi årskurs 7–9 | Centralt innehåll
- Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

School topic:
  • Physics
  • Biology
cbis:2530157
cbis:2530157
cbis:2530157
cbis:2530157
cbis:2530157

Book here