Matematiklogik – ÅK 4 - 6

Matematiklogik – ÅK 4 - 6

Entré skola + workshop
Matematik handlar om att göra det krångliga, svåra och tråkiga enkelt. Vi upptäcker hur, med hjälp av historiska snedsteg och smarta genvägar.

Vad kan vi lära oss av Gauss genväg? Hade metersystemet hjälpt Columbus på hans resa till Indien? Matematik kan ibland upplevas vara obegriplig, men egentligen handlar matematik om det motsatta – att göra saker enkla. Vi navigerar oss genom matematikens värld, via smarta genvägar och skickligt undvikande av irrvägar.

Matematik årskurs 4–6 | Centralt innehåll
- Olika talsystem och några talsystem som använts i olika kulturer genom historien.
- Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, massa, volym, tid och vinkel med standardiserade måttenheter samt enhetsbyten i samband med detta.
- Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

School year level:
  • Class 4-6
  • 30 elever/klass
What - Learning environments and programs:
  • Workshop
Duration:
  • 60 min
School topic:
  • Mathematics

Book here