Liv i Regnskogen (ÅK 4 - 6)

Liv i Regnskogen (ÅK 4 - 6)

Workshop
Class 4-6

Entré skola + workshop
I en regnskog myllrar det av liv. Vi studerar olika arter och lär oss om biologisk mångfald. Närkontakt med tropiska djur garanteras!

Kliv in i den varma, fuktiga regnskogen. Här tar vi reda på vad som är typiskt för en tropisk regnskog, spanar på djur och växter och pratar om de olika arternas spännande anpassningar och livscykler. Det ger oss kunskap om både enskilda arter och biologisk mångfald. Vi reflekterar också över människans påverkan på jordens regnskogar.

Biologi årskurs 4–6 | Centralt innehåll
- Bio­logisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
- Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till natur­bruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Duration:
  • 60 min
School topic:
  • Sustainable development
  • Biology
amount:
  • 30 elever/klass
cbis:2526929
cbis:2526929
cbis:2526929
cbis:2526929
cbis:2526929

Book here