Uppdrag globala målen (ÅK 4 - 6)

Uppdrag globala målen (ÅK 4 - 6)

Entré skola + workshop

Hur kan vi bidra till en hållbar framtid? Vi löser utmaningar och utforskar hur vi med ökad kunskap och engagemang kan påverka utvecklingen.

Världen har ett viktigt uppdrag till år 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. Vi tar oss an utmaningar kopplade till Agenda 2030 och ökar vår förståelse för de 17 globala målen för hållbar utveckling. Genom praktiska övningar i mindre grupper gör vi en riktig djupdykning i några av dem. Vi freflekterar även kring hur vi själva kan påverka och bidra till en mer hållbar värld.

School year level:
  • Class 4-6
What - Learning environments and programs:
  • Workshop
Duration:
  • 60 min
School topic:
  • Biology

Book here