Entré skola + workshop – Liv i havet  (ÅK 4 –6)

Entré skola + workshop – Liv i havet (ÅK 4 –6)

Workshop
Class 4-6

Entré skola + workshop
På Universeum finns Sveriges största akvarier. Vi utforskar marina ekosystem och hur världens hav påverkar oss. Och hur vi människor påverkar havet.

Jordens yta består till största delen av vidsträckta hav. Tillsammans tar vi oss ner under ytan och upptäcker havens biologiska mångfald! Vi utforskar miljöer och djur i både kalla och varma hav, från västkustens torskfiskar till de tropiska oceanernas koraller, hajar och rockor. Vi tittar närmare på levnadssätt och hur ekosystem påverkas av mänskliga aktiviteter.

Biologi årskurs 4–6 | Centralt innehåll
- Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Bio­logisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
- Näringskedjor och kretslopp i närmiljön.
- Djurs, växters och svampars sam­spel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem.
- Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till natur­bruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

School topic:
  • Sustainable development
  • Biology
cbis:2526927
cbis:2526927
cbis:2526927
cbis:2526927
cbis:2526927

Book here