AI-labbet (7–9, gymnasiet)

AI-labbet (7–9, gymnasiet)

Entré skola + workshop.
AI har redan tagit en självklar plats i våra liv utan att vi kanske tänker på det, som ansiktsigenkänning i mobilen, rekommendationer på internet och självkörande fordon. Vi lär oss mer om tekniken och funderar över samhälleliga konsekvenser.

Vilka följder får införandet av AI i samhället för etik och moral? Är generativ AI exempel på smarta maskiner? Genom några utmaningar utforskar vi artificiell intelligens och dyker ned i två av de mest grundläggande teknikerna: neurala nätverk och bildigenkänning.

Teknik årskurs 7–9 | Centralt innehåll
- Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar, risker och begränsningar.
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i samhället, däri­bland vid lagring av data.
- Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala as­pek­ter av hållbar utveckling.
- Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
- Hur föreställningar om teknik påverkar individers användning av tekniska lös­ningar och yrkesval.

Gymnasiekolan | Skolans värdegrund och uppgifter
Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt för att kunna värdera information.

School year level:
  • Class 7-9
  • High School
What - Learning environments and programs:
  • Workshop
School topic:
  • Technique
  • Mathematics

Book here