Månfärden (ÅK 4 - 6)

Månfärden (ÅK 4 - 6)

Vad krävs för att resa till månen? Vi följer i spåren av månfärderna och tar reda på om vi har vad som krävs för att lämna jordens dragningskraft och landa på månen.

Människan har skaffat sig stor kunskap om rymden, både genom att studera den från jorden och genom att ge sig ut på rymdresor. Nu är det vår tur att bege oss till månen! Vi lär oss om månen och dess faser, innan vi är redo att landa på dess yta. Vi tittar också närmare på de steg människan tagit för att lämna jorden och ta sig ut i rymden. Samtidigt får vi en historisk överblick över människans sätt att se på världen.

Fysik årskurs 4-6 | Centralt innehåll
- Hur dag, natt, årstider och år kan förklaras utifrån rörelser hos solsystemets
himlakroppar.
- Några upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

School year level:
  • Class 4-6
What - Learning environments and programs:
  • Workshop
School topic:
  • Physics

Book here