Miniupptäckarna (Förskola)
Miniupptäckarna (Förskola)

Miniupptäckarna (Förskola)

Entré skola + workshop

Utforska biologisk mångfald i Miniverseums spännande värld. Här har alla växter, djur och människor en viktig roll för ett hållbart liv på jorden!

Vi styr forskningsfartyget till Sydamerika och undersöker vilka som bor under ytan i Amazonfloden. Tillsammans planterar, vattnar och säljer vi närodlade grödor i Saluhallen. Och så går vi på exkursion i Förtrollade skogen och träffar både små och stora invånare. Vi får också ett nära möte med något av de små djuren som bor på Universeum.

Förskolan | Förskolans värdegrund och uppdrag
Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

School year level:
  • Preschool
  • 30 elever/grupp
What - Learning environments and programs:
  • Workshop
Duration:
  • 60 min
School topic:
  • Sustainable development
  • Biology

Book here