Kemimysteriet (ÅK 4 - 6)
Kemimysteriet (ÅK 4 - 6)

Kemimysteriet (ÅK 4 - 6)

Entré skola + workshop

Med naturvetenskapens metoder undersöker vi olika ämnen och löser ett mysterium i vårt fullutrustade labb. Magi? Nej, kemi!

Vad är det som gömmer sig i provrören? På ett systematiskt och metodiskt sätt undersöker vi olika ämnen. Bland annat kollar vi vad som löser sig i vatten och inte. Vi tar också reda på vilka ämnen som är sura och vilka som är basiska. Efter noggranna tester kan vi dra slutsatser om provrörens innehåll och lösa mysteriet!

School year level:
  • Class 4-6
  • 30 elever/klass
What - Learning environments and programs:
  • Workshop
Duration:
  • 60 min
School topic:
  • Chemistry

Book here