Teknik

Våra lärarprogram i teknik synliggör tekniken i våra liv och lyfter språkets roll i ämnet. På Universeum stärker vi lärares förmåga att undervisa i teknik.

 


Den snabba teknikutvecklingen ställer allt högre krav på tekniskt kunnande i allt från vardags- till arbetsliv. Samhällsfrågor och politiska beslut rymmer ofta inslag av teknik, vilket gör kunskap om ämnet avgörande för att kunna delta i det demokratiska samtalet.

Du får kunskap och verktyg för att identifiera, analysera, skapa och konstruera teknik. Teknikutvecklingsarbetets olika faser kan du sedan arbeta med i din egen undervisning.

Vi arbetar också med att bredda begreppet teknik genom att diskutera olika ingångar och se på det ur ett genusperspektiv. Teknik kan innefatta allt från det som ibland kallas för att pyssla till att konstruera och programmera. Dessutom har våra lärarprogram i teknik ett språkutvecklande perspektiv vilket är gynnsamt för alla elever.

Universeums lärarprogram bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi ökar dina kunskaper och ger dig konkreta verktyg och tips som utvecklar din egen undervisning. Innehållet anpassas efter deltagarnas förutsättningar och behov.

Våra pedagoger är alla utbildade och tidigare yrkesverksamma lärare. De har gedigen kompetens och stort engagemang, i ämnet liksom i pedagogik. De är riktigt vassa på att göra innehållet begripligt och användbart för dig som lärare. 

 • Vi varvar teoretiska block med praktiska moment.
 • Vi kopplar samman aktuell forskning, ämnesinnehåll och läroplan.
 • Vi lyfter didaktiska frågor och kritiska aspekter för elevernas lärande.
 • Vi ger exempel på arbetssätt som kan användas i förskolan eller skolan för att eleverna ska uppnå kunskapskraven.

 

Vi erbjuder fortbildningar, inspirationer, handledning, workshops och större utbildningsinsatser för lärare och ledare från förskola till vuxenutbildning, på Universeum eller annan plats. Kontakta oss för mer information, offert eller bokning.

Kostnadsfria inspirationer liksom enstaka platser på fortbildningar bokas via vår onlinebokning.

 • Teknik i förskolan

  Fortbildning
  Förskola

  Barn har ett naturligt intresse för att upptäcka, uppfinna och tillverka saker. Nyfikenhet, fantasi och nyskapande kännetecknar både barns lek och teknisk utveckling.

  Vi provar praktiskt på hur arbetet i förskolan kan förändras eller förstärkas för att ge barnen möjlighet att utveckla förmågor som att urskilja teknik i vardagen, undersöka, skapa, bygga och konstruera. Bland annat bygger vi hållfasta konstruktioner, enkla maskiner och mekanismer.

 • Teknik i fritidshem

  Fortbildning
  Fritidshem

  Teknik handlar om kreativitet och praktisk problemlösning. På fritidshemmet kan eleverna få utrymme att prova och utveckla sina tekniska förmågor och intressen.

  Under fortbildningen arbetar vi med praktiska övningar som kan göras både inomhus och utomhus. När vi sätter på oss teknikglasögon upptäcker vi teknik i vardagen. Vi provar också på att skapa och konstruera, till exempel stadiga byggnadsverk.

 • Teknik i årskurs F–3

  Fortbildning
  Årskurs F–3

  Vad är teknik? Hur kan vi inspirera eleverna och ge dem verktyg för att identifiera, analysera, skapa och konstruera teknik? Det får du svar på under denna fortbildning.

  Vi arbetar praktiskt med hur vi kan utveckla elevernas förmågor och diskuterar vad ämnet teknik kan innefatta. Vi upptäcker också enkla maskiner i vår omgivning, konstruerar rörliga mekanismer och utforskar teknik inspirerad av naturen.

   

 • Teknik i årskurs 4–6

  Fortbildning
  Årskurs 4–6

  Undervisningen i teknik syftar till att eleverna ska utveckla sitt kunnande och sin medvetenhet om teknik. Vad innebär det? Hur ger vi eleverna möjlighet att komma dit? Det är några frågor som belyses under fortbildningen.

  Vi synliggör och arbetar med de olika faserna i teknikutvecklingsarbetet. Därefter skapar vi egna konstruktioner med tillämpningar av principer för mekanismer och elektriska kopplingar.