Teknik

Utforska tekniken, från det mest grundläggande till det nästan omvälvande, och hur den påverkar oss själva och samhället. Utifrån utmanande uppdrag och engagerande experiment förklaras olika tekniska ämnesbegrepp och uttrycksformer.

 

 

I våra lärmiljöer utvecklar eleverna datalogiskt tänkande, problemlösningsförmåga och kunskaper i programmering. Genom att analysera och identifiera tekniska lösningar utifrån ändamål och funktion får eleverna utforska teknikens möjligheter. I olika laborationer identifierar de problem och behov som kan lösas med teknik och analyserar drivkrafter bakom teknikutveckling.

 • Robotakuten

  Förskola och årskurs 3
  1 timme

  Djurvårdaren på Universeum är sjuk. Då får vår bluebot-robot rycka in istället! Djuren skickar meddelanden till roboten, men de är för svåra att förstå. Vi hjälper roboten genom att dela upp meddelandena och ge den entydiga, stegvisa instruktioner att följa. På så vis lär vi oss grunderna i programmering samtidigt som vi hjälper djuren.

   

  Robotakuten är även ett mobilt elevprogram som kan genomföras på er skola. Kontakta oss på skolinfo@universeum.se för mer information.

  Boka
 • Marsuppdraget

  Årskurs F–3
  1 timme

  På planeten Mars finns flera robotar som samlar in data åt forskare. De första robotarna skickades dit redan på 1970-talet. I Marsuppdraget använder vi blockprogrammering för att programmera en robot att utföra olika uppdrag på den röda planeten. Kan vi få roboten att åka till en exakt koordinat? Och kan vi undvika att den tippar på ändan i en krater?

  Marsuppdraget genomförs i vår rymdutställning där vi upplever Mars på riktigt!

  Boka
 • Programmeringsverkstan

  Årskurs 4–6
  1 timme

  I Programmeringsverkstan lär vi oss grunderna i visuell programmering. Vi pratar om vad programmering är, hur en micro:bit fungerar och programmerar tillsammans på denna enkortsdator. En micro:bit kan med hjälp av programmering göra nästan vad som helst – om och om igen.

  Boka
 • Sensorstyrning

  Årskurs 4–6
  1 timme

  Med hjälp av våra fem sinnen kan vi människor samla in information om världen runt omkring oss. Men hur gör datorer och maskiner? Med hjälp av en micro:bit utforskar vi sensorer – vad de kan göra, vilka användningsområden de kan ha och hur de kan programmeras.

  Sensorstyrning förutsätter att eleverna har genomfört Programmeringsverkstan, alternativt har vana av att jobba med micro:bit.

  Boka
 • Självkörande bilar

  Årskurs 4–6
  1 timme

  Vad krävs för att en bil ska kunna vara självkörande? Vi följer i bilens spår från dåtid till nutid för att lära oss hur dagens bilar kan klara allt fler uppgifter själva. Sedan programmerar vi en robot utrustad med sensorer – och ställs inför samma problem som bilindustrins ingenjörer. Utmaningarna lär oss mer om hur AI fungerar och hur framtidens bilar kan vara uppbyggda.

  Självkörande bilar förutsätter att eleverna har genomfört Programmeringsverkstan, alternativt har grundläggande kunskaper i blockprogrammering sedan tidigare.

  Boka
 • Tekniklabbet

  Årskurs 4–6
  1 timme

  Hur hänger teknik, mekanik och elektronik ihop? Vi bygger och lär oss samtidigt! I Tekniklabbet tar vi oss an tekniska utmaningar och hittar lösningar med hjälp av komponenter som samverkar med varandra. Vi pratar också om vad teknik är och snuddar vid teknikens historia.

  I Teknilabbet använder vi Little bits – elektroniska byggblock som gör avancerad teknik synlig, begriplig och lätt att skapa med.

   

  Tekniklabbet är även ett mobilt elevprogram som kan genomföras på er skola. Kontakta oss på skolinfo@universeum.se för mer information.

  Boka
 • Robotprogrammering

  Årskurs 4–6
  1 timme

  Hur hänger programmering, konsumtion och hållbar utveckling ihop? Med grundläggande blockprogrammering och LEGO EV3-robotar skapar vi tekniska lösningar i jakten på marint skräp. Loopar, förgreningar och sensorer används för att blinka och varna för plastpåsar, fimpar och konservburkar. Vi diskuterar även vilken påverkan vi människor har på miljön samt vad vi kan göra för att minska vår miljöpåverkan.

  Robotprogrammering förutsätter att eleverna har genomfört Sensorstyrning eller Sensorsinnet, alternativt har vana av att arbeta med blockprogrammering, micro:bit eller Scratch sedan tidigare.

  Boka
 • AI-labbet (årskurs 7–9)

  Årskurs 7–9
  1 timme

  Kan maskiner vara intelligenta? Vad innebär det ens att vara intelligent? Genom olika utmaningar utforskar vi artificiell intelligens och dyker ned i en av de mest populära teknikerna för att lära maskiner att lösa svåra problem: neurala nätverk.

  Boka
 • Sensorsinnet

  Årskurs 7–9
  1 timme

  Vad är en sensor? Hur fungerar sensorer, var finns de och vad används de till? Vi utforskar olika typer av vardagliga sensorer och den information som signalen kan ge. Sedan kopplar vi samman en sensor med en micro:bit och programmerar så att vi kan använda signalen som sensorn skickar oss.

  Boka
 • Digital källkritik 1: Algoritmer

  Årskurs 4–9
  1 timme

  Som en konsekvens av coronapandemin är programmet pausat tills vidare.

  Vi får en introduktion till algoritmer och hur de används. Sedan utför vi en algoritms instruktioner för hand och jämför resultatet med en digital implementering. Vidare diskuterar vi grunderna i källkritik och vikten av att kritiskt granska källor såväl online som offline. Vilka krav ställer det på oss när vem som helst har möjlighet att skapa och sprida information? Vad innebär det att agera ansvarsfullt?

   

  Digital källkritik är en serie guidningar. Få ut mesta möjliga av innehållet genom att göra dem i tur och ordning.

 • Digital källkritik 2: Sökmotorer

  Årskurs 7–9
  1 timme

  Som en konsekvens av coronapandemin är programmet pausat tills vidare.

  Vi studerar och diskuterar hur algoritmer fungerar i sökmotorer. Vi genomför bra och dåliga googlingar, undersöker hur olika ordval och formuleringar påverkar sökresultaten och reflekterar över resultatlistan. Vilka möjligheter och risker innebär vår användning av sökmotorer och deras algoritmer?

   

  Digital källkritik är en serie guidningar. Få ut mesta möjliga av innehållet genom att göra dem i tur och ordning.

 • Digital källkritik 3: Ekokammare och filterbubblor

  Årskurs 7–9
  1 timme

  Som en konsekvens av coronapandemin är programmet pausat tills vidare.

  Vi synliggör och jämför perspektiv bland olika röster som vill höras i samhället. Hur påverkas vi av ekokammare och filterbubblor? Vad innebär det för våra åsikter och värderingar? Eleverna får också skapa egna jämförelser på valfritt tema och med egna källor.

   

  Digital källkritik är en serie guidningar. Få ut mesta möjliga av innehållet genom att göra dem i tur och ordning.

 • Klimatkoden

  Årskurs 7–9 och gymnasiet
  1 timme

  Som en konsekvens av coronapandemin är programmet pausat tills vidare.

  De flesta vet att det finns en koppling mellan koldioxidhalten i atmosfären och klimatförändringar på jorden. Men hur vet vi det vi vet? I Klimatkoden får vi med hjälp av pythonprogrammering göra egna analyser av stora mängder miljödata. Eleverna ges möjlighet att förstå kopplingen mellan vetenskap och programmering, liksom insikt om att programmering är en viktig byggsten för en hållbar utveckling. Programmet ger också grundläggande kunskap i textprogrammering med Python.

  Klimatkoden förutsätter att eleverna har arbetat med text- eller blockprogrammering tidigare. Om eleverna saknar förkunskaper i text- eller blockprogrammering rekommenderar vi programmet Sensorsinnet istället.

 • AI-labbet (gymnasiet)

  Gymnasiet
  1 timme

  Vilka följder får införandet av AI i samhället för etik och moral? Kan maskiner vara intelligenta och vad innebär det ens att vara intelligent? Genom olika utmaningar utforskar vi artificiell intelligens och dyker ned i en av de mest populära teknikerna för att lära maskiner att lösa svåra problem: neurala nätverk.