Skolutvecklings­program

Våra skolutvecklingsprogram bygger på långa lärprocesser. De stärker lärares arbetssätt och ökar elevernas kunskaper och engagemang i naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling.